Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Stille Omgang Jongerenprogramma

Zaterdag 12 maart • 19.30 uur • Mozes en Aäronkerk

gepubliceerd: donderdag, 10 maart 2016

In de Mozes en Aäron­kerk aan het Water­loo­plein, thuis­basis van Sant’ Egidio, vindt zater­dag­avond 12 maart 2016 het jon­ge­ren­pro­gram­ma van de Stille Omgang (SO) plaats. De avond begint met een kort centraal pro­gram­ma waarin we luis­te­ren naar een ge­tui­ge­nis van een vluch­te­ling uit Syrië. Samen met Boris Plavčić, pas diaken gewijd en werk­zaam in het vluch­te­lingen­werk in Wasse­naar, proberen we te ont­dek­ken wat de echte nood is van iemand die op de vlucht is.

Daarna volgen ver­schil­lende keuze­pro­gramma’s. Het hoofd­pro­gramma bestaat uit een avond van Barm­har­tig­heid. Gebed, stilte en eucha­ris­tie staan dit jaar centraal.Er is de moge­lijk­heid voor het sacra­ment van boete en ver­zoe­ning. Parallel hieraan zijn er ver­schil­lende seminars.

Seminars

  1. Ontdek de Stilte: Mark de Jong (militair) en Marianne Keijzer (jeugd­zorg en onder­wijs) ver­tellen hun verhaal over het thema ‘Zien!’
  2. Deel de stilte: Samen met een team ga je de stad in en nodig je mensen uit om een kaarsje aan te steken in de kerk.
  3. Doe het: Een theater work­shop van Jan-Willem Beusekom die actief aan de slag gaat met het Thema ‘Zien!’.
  4. Sant’ Egidio is onze gastheer dit jaar, zij ver­tellen over hun werk in de stad met dak­lo­zen, armen en alleenstaan­den.

In het mid­den van de avond vieren we samen de Heilige Mis met Mgr. Punt en tot slot lopen we de Stille Omgang door de straten van Am­ster­dam.

Tot zater­dag!

Promo

Details

Datum: zater­dag 12 maart 2016
Aanvangs­tijd: 19.30 uur
verwachte eind­tijd:
00.30 uur
locatie: De Mozes en Aäron­kerk, Water­loo­plein 207 te Am­ster­dam.
open­baar ver­voer: Met de metro reis je een­vou­dig vanaf Am­ster­dam Centraal naar metro­station Waterloo­plein (alle lijnen). Tegen­over het metro­sta­tion (uitgang stadhuis) staat de kerk.
web­si­te: www.so16.nl
facebook: www.facebook.com/StilleOmgang
hashtag: #SO16
download: Affiche SO16
entree: € 8 p.p.
e-mail: info@stille-omgang.nl
aanmel­ding: aanmel­ding@stille-omgang.nl

Stille Omgang 2016 Jongerenprogramma
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose