Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

50 jaar geleden overleed Mgr. Van Dodewaard

gepubliceerd: woensdag, 9 maart 2016
foto: Jac. de Nijs / Anefo
50 jaar geleden overleed Mgr. Van Dodewaard

Het is vandaag precies 50 jaar gele­den dat Mgr. Van Dode­waard is overle­den. Hoewel kort bis­schop is hij be­lang­rijk geweest voor ons bisdom, mede van­wege het Tweede Vati­caans Concilie waar hij nauw bij betrokken was.

Mgr. Dr. J.A.E. van Dode­waard

De tiende bis­schop van Haar­lem, Mgr. Dr. J.A.E. van Dode­waard, werd geboren te Arnhem op 17 juni 1913. In 1938 werd hij pries­ter gewijd en op 8 januari 1948 pro­mo­veerde hij in Rome tot doctor in de theo­lo­gie. Begin 1958 werd Mgr. Van Dode­waard benoemd tot coad­ju­tor met recht van opvol­ging. Op 9 sep­tem­ber 1958 wijdde Mgr. Huibers Mgr. Van Dode­waard tot bis­schop van i.p.i. en in 1960 volgde hij Mgr. Huibers op als bis­schop van Haar­lem. Zes jaar is Mgr. Van Dode­waard bis­schop van Haar­lem geweest. Hij sterft op 9 maart 1966, nog maar 53 jaar oud.

Tweede Vati­caans Concilie

Hoogte­punt, kern­punt van zijn ac­ti­vi­teiten in de zes jaren als bis­schop van Haar­lem, was zijn deelname aan, en be­lang­rijke taak in het Tweede Vati­caans Concilie. In sep­tem­ber 1965 leidt hij, als voor­zit­ter van de theo­lo­gische com­mis­sie, de slot­be­spre­kingen en op 19 sep­tem­ber 1965 leidt de bis­schop van Haar­lem de eindstem­ming van het concilie.

Ring van Mgr. Hendriks

Mgr. Hendriks heeft, van­wege zijn bij­zon­dere in­te­res­se voor dit concilie en zijn publi­ca­ties daarover, b.g.v. zijn wij­ding tot bis­schop de bis­schops­ring van Mgr. Van Dode­waard gekregen.

Ge­schie­de­nis

In het over­zicht van bis­schop­pen door P.W. Brouwer staat uit­ge­breid het levens­ver­haal van Mgr. Van Dode­waard be­schre­ven als tiende bis­schop van Bisdom Haar­lem:
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose