Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nederlandse bisschoppen bij Stille Omgang

Zaterdag 12 maart 18.00 uur Nicolaasbasiliek

gepubliceerd: maandag, 7 maart 2016
foto: www.stille-omgang.nl
Nederlandse bisschoppen bij Stille Omgang

In het kader van het Heilig Jaar van de God­de­lijke Barm­har­tig­heid zullen zater­dag­avond 12 maart maar liefst tien van de der­tien bis­schop­pen om 18.00 uur de Heilige Deur van de Nicolaas­basi­liek te Am­ster­dam door­gaan en ver­vol­gens ge­za­men­lijk de Eucha­ris­tie vieren in deze kerk. De gelo­vi­gen die aan deze bij­zon­dere vie­ring willen deel­ne­men, zijn van harte welkom. Deze vie­ring met als hoofd­cele­brant kar­di­naal Eijk luidt de Stille Omgang in.

Twin­tig Eucha­ris­tie­vie­ringen

Op de avond van 12 maart 2016 komen duizen­den bede­vaart­gan­gers uit het hele land naar Am­ster­dam, per tou­ringcar, per fiets of zelfs te voet, om daar de Stille Omgang te lopen, een nachte­lijke stille tocht door het centrum van Am­ster­dam. Voor of na het lopen van de Omgang wonen zij een van de twin­tig fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ringen bij, in een van de zeven bin­nen­stads­kerken.

De jon­gere pelgrims hebben in de Mozes en Aäron­kerk hun eigen vie­ring, aan­vang 19.30 uur. Mgr. Dr. J.M. Punt zal in deze eucha­ris­tie­vie­ring hoofd­cele­brant zijn.

Route

De Stille Omgang volgt de route die de pastoor van de Oude Kerk in 1345 liep, nadat hij getuige was geweest van een eucha­ris­tisch won­der dat aan een zieke geschiedde: het Mirakel van Am­ster­dam. In de mid­del­eeuwen vier­den de chris­te­nen dit won­der met een fees­te­lij­ke mirakel­pro­ces­sie. Vanaf 1881 door een nachte­lijke omgang in stilte, in­spi­ra­tie­bron voor alle stille tochten in Neder­land. Uniek aan deze tocht zijn de stilte, het ont­bre­ken van uiter­lijk ver­toon, het duistere uur en de zwijgende ver­bon­den­heid van de duizen­den gelo­vi­gen. De Omgan­gers weten zich al bid­dend en medi­te­rend verbon­den met Jezus Christus die zich aan alle mensen van goede wil geeft als leef­tocht voor onderweg.

Gebeds­in­ten­tie

Steeds geldt een gebeds­in­ten­tie voor de Stille Omgang die uitno­digt tot over­we­ging en leidt tot gebed en devotie tot het Aller­hei­ligst Sacra­ment. In het Jaar van de God­de­lijke Barm­har­tig­heid luidt de intentie: Jezus - gelaat van Gods barm­har­tig­heid – genade­brood voor u.

In­for­ma­tie
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose