Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Goede Week en Pasen in de Kathedraal

gepubliceerd: maandag, 21 maart 2016

Op Palm­zon­dag, in de Goede Week en met Pasen zijn er weer bij­zon­dere vie­rin­gen in de Sint-Bavo­kathe­draal.

Palm­zon­dag

Palmpasen, Goede Week en PasenOp Palm­zon­dag 20 maart 2016 is om 10.00 uur de Pontificale Hoog­mis, waarin de Bis­schop zal voor­gaan. De Bavo­can­to­rij zal de gezangen ver­zorgen.

Boete­vie­ring

Op dins­dag 22 maart is er om 19.30 uur een boete­vie­ring en aan­slui­tend gelegen­heid voor het per­soon­lijk ont­van­gen van het sacra­ment van boete en ver­zoe­ning.

Chrisma­mis

Op woens­dag 23 maart is om 19.30 uur de Olie­wij­ding (Chrisma­mis). De Bis­schop zal in con­ce­le­bra­tie met de pries­ters van het bisdom en het militair or­di­na­ri­aat hierin voor­gaan. De gezangen wor­den ver­zorgd door de senioren en Mannen van het Ka­the­draal Koor.

Witte Donder­dag

Op Witte don­der­dag 24 maart is om 19.30 uur de plech­tige avond­mis, waarin het Mannen­koor de gezangen zal ver­zorgen.

Goede Vrij­dag

Op Goede Vrij­dag 25 maart is om 15.00 uur de Kruis­weg en zijn om 19.30 uur de Goede Vrij­dag-plech­tig­he­den, waar­on­der de kruis­ver­ering. De Bis­schop zal hierin voor­gaan. De Bavo­can­to­rij zal de gezangen ver­zorgen, waar­on­der de bekende Johannespassie van Jan Valkes­tijn.

Aan­slui­tend wor­den vanaf 21.00 uur de Lamen­ta­ties van Goede Vrij­dag gezongen door de Bavo­can­to­rij. Naast gre­go­ri­aans klinken er werken van Thomas Tallis.

Paas­wake

De Paas­wake op zater­dag 26 maart begint om 21.30 uur. De Senioren en Mannen van het Ka­the­drale Koor zullen de gezangen ver­zorgen.

Hoog­feest van Pasen

Op Eerste Paas­dag 27 maart is om 10.00 uur de Pontificale Hoog­mis van Pasen, waarin de Bis­schop zal voor­gaan. Het Ka­the­drale Koor zingt o.a. de vaste mis­de­len uit de Missa Brevis in G-dur van F. Schubert. Ook Händels Halleluia zal fees­te­lijk klinken.

Tweede Paas­dag

Op Tweede Paas­dag 28 maart is de vie­ring om 10.00 uur met samenzang.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose