Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Afscheidsreceptie voor perschef Wim Peeters

gepubliceerd: maandag, 15 februari 2016

Met een bij­zon­der drukbe­zochte en geanimeerde receptie nam het bisdom vrij­dag 12 februari afscheid van perschef Wim Peeters van­wege het bereiken van de pensioen­gerech­tigde leef­tijd. Een periode van erns­tige ziekte heeft tot ieders grote spijt verhin­derd de laatste jaren werk­zaam te zijn.

Van­wege zijn grote ver­dienste voor het bisdom in het alge­meen en voor de bis­schop in het bij­zon­der overhan­digde Mgr. Dr. J.M. Punt hem een cadeau en speldde hij hem de Bavopen­ning op als teken van grote dank­baar­heid. Ook collega Petra Vermeer sprak een mooi afscheids­woord. Vele collega’s, fami­lie­le­den, perschefs van andere bis­dom­men, betrok­ke­nen bij de com­mu­ni­ca­tie van het bisdom en de bisdomcurie waren geko­men om afscheid te nemen.

In 1998 werd Wim door Mgr. Bomers naar Haar­lem gehaald om zijn perschef te wor­den. Daarvoor was hij adjunct-hoofd­re­dac­teur van Katho­liek Nieuws­blad. Nog geen half jaar later, op 12 sep­tem­ber 1998, overleed Mgr. Bomers. Daarna werd Mgr. Punt benoemd als bis­schop en zou Wim voor het bisdom nog vele reizen maken, gebeur­te­nissen meemaken en het woord voeren rich­ting de media.

Op Witte Donder­dag, 28 maart 2013, kreeg Wim de diagnose acute leukemie te horen en gingen hij en zijn gezin een traject in van onder­zoeken, operaties, chemokuren en bestraling. De be­han­de­ling heeft zijn tol geëist en zijn ge­zond­heid stond helaas niet meer toe dat hij nog werk­zaam was. Hoewel zicht­baar vermoeid, genoot hij met volle teugen van de warme belang­stel­ling.

Mgr. Hendriks besloot zijn blog met de mooie woor­den: “We betreuren zijn ziekte en vertrek, want Wim is een harte­lijke, erudiete, gelo­vi­ge en humoris­tische man, kortom: een echte katho­liek!”

(de foto­se­rie is gemaakt door Isabel Nabuurs)
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose