Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Missionarissen van barmhartigheid

gepubliceerd: dinsdag, 9 februari 2016
foto: Johannes van Voorst
Onderweg naar Rome legt kapelaan Johannes van Voorst op zijn Facebook pagina uit wat het voor hem betekent.
Onderweg naar Rome legt kapelaan Johannes van Voorst op zijn Facebook pagina uit wat het voor hem betekent.

We­reld­wijd krijgen 1071 pries­ters een speciale pau­se­lijke zen­ding in het kader van het Jaar van Barm­har­tig­heid. Tot de eerste groep mis­sio­na­rissen van barm­har­tig­heid, die op Aswoens­dag door paus Fran­cis­cus in de Sint-Pieters­basi­liek wordt gezon­den, behoren ook 13 Neder­landse en 33 Belgische pries­ters. Later zullen nog meer mis­sio­na­rissen wor­den gezon­den.

Aswoens­dag in de Sint-Pieters­basi­liek te Rome

De vie­ring van Aswoens­dag, die tra­di­tio­neel in de Santa Sabina­basi­liek plaats­vindt, wordt omwille van de verwachte toeloop voor deze vie­ring van het Jaar van Barm­har­tig­heid ver­plaatst naar de Sint-Pieters­basi­liek. Deze vie­ring zal Aswoens­dag om 17.00 uur live op YouTube wor­den uitgezon­den.

Liefde­volle en meedogende biecht­va­der

De pries­ters krijgen woens­dag, op aanbeveling van hun bis­schop, van paus Fran­cis­cus de zen­ding om liefde­vol en meedogend te zijn. Hun voor­naamste taak is de bedie­ning van het sacra­ment van de ver­zoe­ning. Maar zij moeten ook in­spi­re­rende ver­kon­di­gers van genade en barm­har­tig­heid zijn. Zij krijgen bij­zon­dere vol­macht om zon­den te ver­ge­ven die normaal ge­spro­ken slechts door de Heilige Stoel ver­ge­ven kunnen wor­den, zoals schen­ding van het biechtgeheim, ont­hei­liging van de Eucha­ris­tie en het wij­den van een bis­schop zon­der toestem­ming van de paus.

Kape­laan Johannes van Voorst

Een van de pries­ters die woens­dag hun zen­ding zullen ont­van­gen is kape­laan Johannes van Voorst van de samen­wer­kende pa­ro­chies in en rond Zaan­dam. Op Facebook kunnen de erva­ringen van kape­laan Johannes wor­den bijge­hou­den.

Foto­se­rie van de Facebook pagina van kape­laan Johannes
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose