Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Regionale jongerenreis naar Taizé

Infoavond • 25 februari • 19.30 uur • Heerhugowaard

gepubliceerd: dinsdag, 26 januari 2016

Vanuit de Heilig Hart kerk in Heer­hu­go­waard-De Noord wordt begin mei een jon­ge­renreis geor­ga­ni­seerd naar Taizé. Op don­der­dag 25 februari wordt hierover een in­for­ma­tie­avond gehou­den.

Ben je tussen de 15 en 30 jaar? Dan ben je van harte uit­ge­no­digd om deze leuke, bij­zon­dere jon­ge­renreis met ons mee te maken!

Taizé is een inter­na­tio­nale, oecu­me­nische ge­meen­schap in het zui­den van Bourgondië (Frank­rijk). Deze ge­meen­schap ont­vangt per jaar duizen­den jon­ge­ren van over de hele wereld die een week meeleven met de broe­ders. Som­mi­ge van die jon­ge­ren zijn gelovig, maar er zijn ook jon­ge­ren die er verhalen over horen en het wel eens willen meemaken. Ie­der­een is welkom! Dat is het fijne van Taizé: je kunt gewoon jezelf zijn en je kunt met al je vragen bij iemand terecht.

Filmpje

Een van de jon­ge­ren die al vaker is meegeweest heeft een in­for­ma­tiefilmpje gemaakt over de reis. Hij laat ver­schil­lende jon­ge­ren aan het woord over Taizé.

 

Meer in­for­ma­tie

Als het je leuk lijkt om mee te gaan, kijk dan eens op www.taizereisdekenaatalkmaar.nl en kom naar de in­for­ma­tie­bij­een­komst. Daar hoor je alles over de reis en kun je ook je vragen stellen aan jon­ge­ren die er al zijn geweest.

Details reis

datum: zater­dag 30 april t/m zon­dag 8 mei 2016
web­si­te: www.taizereisdekenaatalkmaar.nl

In­for­ma­tie­bij­een­komst

datum: don­der­dag 25 februari 2016
aan­vang: 19.30 uur
plaats: Heilig Hart kerk, Middenweg 541, Heer­hu­go­waard-De Noord
Aanmel­den: karinblaauw@hetnet.nlBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose