Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Mgr. Punt gefeliciteerd met 70ste verjaardag

Zondag 10 januari 2016

gepubliceerd: woensdag, 13 januari 2016

Op zon­dag 10 januari 2016 is Mgr. Dr. J.M. Punt zeven­tig jaar oud gewor­den. Vooraf­gaand aan de nieuw­jaars­receptie van het bisdom op vrij­dag 8 januari is dit heuge­lijke feit reeds in beperkte kring gevierd.

Mgr. Dr. J.M. PuntDe bis­schop is nu alweer ruim twin­tig jaar in ons mid­den. In 1995 werd hij door de paus benoemd tot leger­bis­schop en tege­lijk hulp­bis­schop van het bisdom Haar­lem, en op 1 juli van dat jaar door karid­naal Simonis, Mgr. Bomers en Mgr. Wiertz tot bis­schop gewijd. Na de plot­se­linge dood van Mgr. Bomers in 1998 volgde hij hem op als apos­to­lisch admini­strator en vanaf 2001 als dio­ce­saan bis­schop. We hebben de bis­schop leren waar­de­ren van­wege zijn bestuur­lijke kwali­teiten en beminne­lijke per­soon­lijk­heid.

Inmiddels is de leef­tijd wel gaan wegen. Enkele maan­den gele­den heeft hij, waar­schijn­lijk voor de tweede maal een tia gehad en heeft hij de werkdruk moeten vermin­de­ren. Met hulp­bis­schop Mgr. J. Hendriks heeft hij af­ge­spro­ken dat deze vanaf nu, januari 2016, als vica­ris generaal de bestuur­lijke zaken van het bisdom in eerste instantie zal behar­tigen, en de bis­schop zelf meer in tweede instantie.

We wensen Mgr. Punt nog vele mooie jaren toe in hope­lijk goede ge­zond­heid en zien alweer uit naar het volgende feest op don­der­dag 21 juli 2016, wanneer we hopen te vieren dat hij 15 jaar bischop van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam is!

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose