Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Stille Omgang Jongerenprogramma

Zaterdag 12 maart 2016 • 19.30 uur • Thema: Zien!

gepubliceerd: woensdag, 6 januari 2016

Stille Omgang JongerenprogrammaIn de Mozes en Aäron­kerk aan het Water­loo­plein, thuis­basis van Sant’ Egidio, vindt zater­dag­avond 12 maart 2016 het jon­ge­ren­pro­gram­ma van de Stille Omgang (SO) plaats. Het SO-jon­ge­ren­pro­gram­ma is een katho­liek eve­ne­ment voor jon­ge­ren uit het hele land.

Het thema van dit jaar is “ZIEN”. Elkaar te zien, gezien wor­den, zien wij de ander in deze tijd? Echt gezien wor­den kan diepe indruk maken, niet gezien wor­den ook. Hoe maken wij barm­har­tig­heid dit jaar concreet? Door te zien!

Hoofd­pro­gramma en parallel­pro­gram­ma’s

Gebed, stilte en eucha­ris­tie staan dit jaar centraal. De kern van het pro­gram­ma is een avond van Barm­har­tig­heid. Momenten van ver­die­ping en bij­zon­dere muziek omlijsten het geheel. In het kader van het Jaar van de Barm­har­tig­heid is er uitge­breide moge­lijk­heid voor het sacra­ment van boete en ver­zoe­ning.

Parallel aan het hoofd­pro­gramma is er de moge­lijk­heid om je te laten in­spi­re­ren op andere manieren. Twee sprekers ver­tellen in korte seminars hun verhaal over ‘Zien’ Er vindt ook een actieve work­shop plaats rondom dit thema. In het mid­den van de avond vieren we samen de Heilige Mis en tot slot lopen we de Stille Omgang door de straten van Am­ster­dam. Mgr. Punt, bis­schop van bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, gaat voor in de Eucha­ris­tie­vie­ring.

Video

Om het thema van het jon­ge­ren­pro­gramma van de Stille omgang 2016 te presen­te­ren is een YouTube video gemaakt.

Details

Datum: zater­dag 12 maart 2016
Aanvangs­tijd: 19.30 uur
verwachte eind­tijd:
00.30 uur
locatie: De Mozes en Aäron­kerk, Water­loo­plein 207 te Am­ster­dam.
open­baar ver­voer: Met de metro reis je een­vou­dig vanaf Am­ster­dam Centraal naar metro­station Waterloo­plein (alle lijnen). Tegen­over het metro­sta­tion (uitgang stadhuis) staat de kerk.
web­si­te: www.so16.nl
facebook: www.facebook.com/StilleOmgang
hashtag: #SO16
download: Affiche SO16
entree: € 8 p.p.
e-mail: info@stille-omgang.nl
aanmel­ding: aanmel­ding@stille-omgang.nl

Over de Stille Omgang

Ieder jaar trekken jon­ge­ren vanuit het hele land naar ‘Mirakel­stad’ Am­ster­dam om daar het eucha­ris­tisch won­der van 1345 te her­denken en een krach­tig sig­naal van geloof af te geven, te mid­den van de grote stad. Als deel­ne­mer loop je mee in gebed door de bin­nen­stad en laat je zien hoe­zeer God bij ons mensen betrokken is. Het is in­druk­wek­kend en bij­zon­der om ’s nachts met een grote groep jon­ge­ren in stilte en in gebed te lopen, in een stad waar het nooit stil is!

Tot ziens op 12 maart 2016 in Am­ster­dam!
Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
zondag, 7 november 2021Pausboodschap Wereldjongerendag
woensdag, 27 oktober 2021Wereldjongerendag Haarlem
donderdag, 7 oktober 2021Datum WJD 2023 bekend
dinsdag, 14 september 2021Alpha Youth en Alpha Students
zondag, 6 juni 2021Nieuwe bezetting jongerenpastoraat
donderdag, 20 mei 2021Tienerkamp BreakOut - Testify
woensdag, 5 mei 2021Kathedraal TV - Q&A met Mirjam Spruit Video
zaterdag, 10 april 2021Diocesane Alpha Youth
donderdag, 8 april 2021Q&A - Paul Graas - Middelmatigheid is zonde Video
dinsdag, 6 april 2021Speeddaten kloosterordes en godgewijde leven
donderdag, 11 maart 2021JongerenonderzoekBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose