Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bisdom Haarlem-Amsterdam vult de televisie op kerstavond 2015

gepubliceerd: zaterdag, 26 december 2015

De reli­gi­euze sfeer op kerst­avond 24 de­cem­ber werd groten­deels bepaald vanuit ver­schil­lende plekken in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Zo wer­den in de avond edities van het NOS Jour­naal sfeer­beel­den van de kin­der­vie­ring en de nacht­mis­sen in de Ka­the­drale Basiliek van Sint Bavo uitgezon­den, alsmede een kort inter­view met Bisdom kanselier Eric Fennis, die als diaken aan voornoemde kerk verbon­den is.

Later op de avond nam pries­ter Antoine Bodar de kijker mee in dezelfde Ka­the­draal van Haar­lem, om al wan­de­lend door de kerst­stal aldaar te spreken over de mysteries van het geloof, en kerst­mis in het bij­zon­der.

De Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, Mgr. Jos Punt, sloot daarop aan door vlak voor de Euro­vi­sie Nacht­mis een kerstwens uit te spreken aan alle kijkers.

Kerst­avond werd besloten met de Euro­vi­sie Nacht­mis vanuit de St. Vitus­kerk in Hilversum, de kerk waar de afgelopen twee jaar, naast de Nicolaas­basi­liek in Am­ster­dam, de tele­vi­sie­mis­sen voor het Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam wer­den uitgezon­den.

(hier­on­der enkele videoframes)

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose