Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Dankzegging Mgr. Van Burgsteden

gepubliceerd: vrijdag, 18 december 2015
Ook op Facebook vele felicitaties
Ook op Facebook
vele felici­ta­ties

De emeritus hulp­bis­schop is overstelpt met felici­ta­ties rond zijn 80ste ver­jaar­dag. Omdat het voor hem onmoge­lijk is alle post te beant­woor­den, heeft hij gevraagd een alge­meen dank­woord op de web­si­te van het bisdom te mogen plaatsen.

Beste mensen,

Een over­wel­di­gende ver­jaar­dag.
Veel vreugde beleefde en beleef ik eraan.
Je wordt er gewoon jon­ger van.
Complete verras­singen.
Een bureau vol felici­ta­ties.

Maar hoe kom ik er door­heen om die te beant­woor­den?
In een autorit sprak ik erover met de be­stuur­der.
Een woord van grote dank in ons bisdom­blad ‘Samen Kerk’?
Maar dan is het 2016.

‘Zet een blijk van dank en grote waar­de­ring op de web­si­te van het bisdom.’
Ja, dat lijkt me een goed idee.
Bij deze aan u allen een uiting van diepe dank.

In de dagen van Kerst­mis vraag ik voor ieder van u een speciaal Kerst­feest en een Gezegend Nieuw­jaar. Wij zijn net over de drempel van het bui­ten­ge­woon Heilig Jaar van Barm­har­tig­heid.

Moge ieder in dit Heilig Jaar een tast­baar teken van Gods barm­har­tige liefde ont­van­gen.

Een harte­lijke groet,

Mgr. J.G.M. van Burg­ste­den, s.s.s.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose