Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Priester uit Heerhugowaard promoveert met hoogste lof

gepubliceerd: maandag, 22 juni 2009
Bart Putter, kerkju­rist, pries­ter van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, is gepro­mo­veerd tot doctor in het Ker­ke­lijk Recht aan de Pau­se­lijke Uni­ver­si­teit van Lateranen in Rome. Dat gebeurde maan­dag­och­tend in de Aula van de Aca­de­mische Senaat, in de schaduw van de Ka­the­drale Basiliek. Zijn disser­ta­tie, ge­schre­ven in het Duits, behandelt de Col­le­giali­teit van de Bis­schop­pen. Promotor was prof. Andrès Guttierrez DJ.

De pro­mo­tie­com­mis­sie gaf zijn thesis en ver­de­di­ging “de hoogste lof”, “summa cum laude”.
Putter is verbon­den aan het oplei­dings­cen­trum van het Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, de Tilten­berg, als docent ker­ke­lijk recht. De studie zal daar naar ver­wach­ting ver­schij­nen in de reeks Tilten­berg Studies.

Bart Putter (31) werd geboren in Heer­hu­go­waard. Hij is van de eerste lich­ting van de pries­ter­oplei­ding in Vo­ge­len­zang. Hij liep stage in Zuid-Afrika en Peru, en was als stagiaire in Heem­ste­de, in de pa­ro­chie van O.L.Vrouw Ten­hemel­op­ne­ming werk­zaam.

Mgr. Punt gaf hem de studie­op­dracht die hij nu dus met de hoogste lof heeft vervuld.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose