Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Collecte Vredesweek voor vluchtelingen

Opbrengst naar Focolare en Caritas SyriŽ

gepubliceerd: maandag, 14 december 2015

De collecte die op zon­dag 20 sep­tem­ber 2015, aan het begin van de Vredesweek, is gehou­den, heeft in totaal € 75.000,- opgebracht. De Bis­schop­pen­confe­rentie had tot deze collecte opge­roe­pen met de bedoeling vluchte­lingen zowel in het land van her­komst als in Neder­land te steunen. Ook de bestem­ming is bekend en het geld gaat deels naar Caritas Syrië en deels naar Focolare.

Caritas Syrië

Wat betreft hulp aan vluch­te­lingen in het land van her­komst heeft de Bis­schop­pen­confe­rentie ervoor gekozen € 37.500,- via Caritas Syrië ter beschik­king te stellen aan de bis­schop van Aleppo voor voedsel­hulp aan families in deze belaagde stad.

Focolare

foto: Focolare.org
Noodopvang door de Focolare op Mariënkroon
Nood­op­vang door de Focolare op Mariënkroon

De andere helft van de opbrengst van de kerk­collecte is overgemaakt naar de Focolare­bewe­ging in Neder­land die meer dan hon­derd min­der­ja­rige vluch­te­lingen uit Syrië en Eritrea crisis­nood­opvang bij de abdij Mariënkroon heeft gebo­den.

Focolare overweegt of zij opnieuw opvang van vluch­te­lingen op haar terrein kan regelen, waarbij zij de opbrengst van de collecte wil gebruiken om verschil­lende projecten op te starten voor in­te­gra­tie van vluchte­lingen in onze maat­schappij. Deze projecten bevor­de­ren bovendien de een­heid en dialoog tussen de verschil­lende maat­schappe­lijke groepe­ringen en religies. (SRKK)

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose