Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bidden voor slachtoffers Parijs

gepubliceerd: zondag, 15 november 2015

De Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie rea­geert geschokt en bedroefd op de gebeur­te­nissen van vrij­dag 13 no­vem­ber in Parijs, waarbij naar schat­ting meer dan 120 mensen omkwamen door terreur­aan­slagen in de stad. Veel meer mensen raakten gewond, van wie een aantal zich in kri­tieke toestand bevindt. In Frank­rijk is de nood­toestand uit­ge­roe­pen. Acht daders kwamen om het leven.

Pray for ParisDe bis­schop­pen bid­den voor de slacht­offers en voor hun nabe­staan­den, maar ook voor Frank­rijk, dat het land na deze nacht van terreur de kalmte mag bewaren en in wijs­heid en rust een weg mag vin­den om de rust en de vrede te kunnen her­stellen.

‘Het is afschuwe­lijk dat ter­ro­ris­ten de wapens oppakken om on­schul­dige mensen te vermoor­den. Dat is gruwe­lijk en op geen enkele manier te recht­vaar­digen. Tege­lijk is het goed om zoals de Franse rege­ring ook zegt, te proberen de kalmte te bewaren en niet toe te geven aan wraak­gevoelens waardoor de situatie nog ver­der zou wor­den gede­stabili­seerd. Want dit is het waar de ter­ro­ris­ten op uit zijn. We vragen de Neder­landse gelo­vi­gen dit weekend, ook in de voor­beden tij­dens de vie­rin­gen, met ons mee te bid­den voor de slacht­of­fers, de nabe­staan­den en Frank­rijk,’ aldus de voor­zitter van bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, kar­di­naal Eijk.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose