Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Interview Paus met daklozenkrant

gepubliceerd: woensdag, 11 november 2015

Interview Paus met daklozenkrantDe media in Neder­land en daar­buiten hebben veel aan­dacht besteed aan het bij­zon­dere inter­view dat paus Fran­cis­cus heeft gegeven aan de Utrechtse dak­lo­zen­krant Straat­nieuws. In het inter­view is ook de vraag gesteld of de paus naar Neder­land zou willen komen. De paus ant­woordde daarop in een infor­mele sfeer dat de deur voor een bezoek aan Neder­land niet gesloten is. De Neder­landse bis­schop­pen hebben laten weten dat de paus van harte welkom is.

In het najaar van 2013 is de paus al door de bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam in­for­meel uitge­nodigd om een eendaags bezoek aan Am­ster­dam te brengen. Afgelopen mei heeft de bis­schop tij­dens de dio­ce­sane bede­vaart van het bisdom naar Rome aan de paus aange­ge­ven dat de uit­no­di­ging nog steeds staat.

De ruim 800 pelgrims die begin mei, samen met het volle­dige ka­the­drale koor, in Rome waren, kijken nog steeds met dank­baar­heid terug op de ont­moe­ting met de paus en de bemoe­digende woor­den die hij ook toen sprak.

Online be­stel­len

Het ‘Paus­num­mer’ van Straatnieuws is overigens ook te be­stel­len via de web­si­te:

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose