Bisdom Haarlem-Amsterdam


Kardinaal bij afsluiting koorschoolseizoen

gepubliceerd: donderdag, 25 juni 2009
Kar­di­naal Simonis zal zon­dag 28 juni de in­stal­la­tie ver­zorgen van de nieuwe koorle­den van het Muziek­in­sti­tuut van de Ka­the­draal in Haar­lem. De Kar­di­naal doet dit op uit­no­di­ging van de Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam in het jaar waarin dit bisdom haar 450 jarig bestaan viert. De Kar­di­naal was eer­der dit jaar met het koor mee op een succes­volle tournee naar Rome. Aanstaande zon­dag zullen in een fees­te­lij­ke Hoog­mis in de Ka­the­draal 16 leer­lin­gen van groep 5 ge´nstalleerd wor­den. Na een jaar van interne oplei­ding mogen zij nu in het Ka­the­drale Koor mee­zingen en zijn zij vol­waar­dig lid. Er wordt afscheid geno­men van de leer­lin­gen van groep 8, die als senioren ver­der gaan en dus in het koor blijven zingen.

Met Utrecht is Haar­lem een van de twee echte koor­scho­len die Neder­land nog kent en waar regulier en muziek­on­der­wijs dage­lijks wor­den gegeven. Dat de school populair is, blijkt wel uit de wacht­lijst van dit jaar. Lang niet alle aangemelde kin­de­ren kon­den wor­den geplaatst.

De Hoog­mis in de Ka­the­draal begint zon­dag om 10.00 uur en zal ook muzikaal een hoogte­punt wor­den. Het koor zingt o.a. werken van Jan Mul, Parry, Hopkins, Elgar en Mendelssohn. Ook werken van de oud muzikaal lei­der Mgr. Jan Valkes­tijn zullen niet ont­bre­ken.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose