Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Kerstconcert St. Johnís College Choir

Zondag 20 december 2015 - Bavokathedraal Haarlem

gepubliceerd: zaterdag, 14 november 2015

Op zon­dag 20 de­cem­ber ver­zorgt het St. John’s College Choir onder lei­ding van Andrew Neth­singha een kerst­con­cert in de Ka­the­draal St. Bavo te Haar­lem. Onze Bavo Cantorij onder lei­ding van Sanne Nieuwen­huij­sen zal hierbij mede­wer­king verlenen.

St. John’s College Choir

Deze kerst­pe­rio­de is het we­reld­be­roemde St. John’s College Choir uit Cambridge, één van Engelands meest vermaarde koren, in Neder­land voor een tournee.

Engeland is het land van de tradities. De twee over­ge­ble­ven jongenskoren in Cambridge, die van het St. John’s College en van het King’s College wor­den gezien als de beste jongenskoren ter wereld. Het koor bestaat vanaf 1670 en zingt voor de hoge stemmen nog altijd met jongens. Deze jongens (8-12 jaar) moeten naast een uit­mun­tende stem ook be­schik­ken over voldoende schoolvaar­dig­he­den om naast het vele zingen ook hun oplei­ding te kunnen voltooien. Daarbij spelen ze gemiddeld ook twee instru­menten.

De mannen van het koor, in de leef­tijd van 18-22, stu­de­ren allen aan de uni­ver­si­teit van Cambridge en moeten naast hun studie veel uren inves­te­ren in het zelf bestu­de­ren en ver­vol­gens uit­voeren van de muziek.

Naast hun dage­lijkse ver­plich­tingen in de College Chapel, zingt het koor jaar­lijks concerten over de hele wereld. Het koor heeft ook vele cd’s opgeno­men.

Pro­gram­ma

Op het pro­gram­ma staat dit jaar uiter­aard een mooi aanbod aan prach­tige kerst­mu­ziek.

 • McDOWALL – O Oriens
 • FINNISSY – John the Baptist
 • CARTER – Mary’s Mag­ni­fi­cat
 • MILNER – Out of your sleep
 • arr. CLEOBURY – The Cherry Tree Carol
 • WHITEHEAD – The seven joys of Mary
 • piano solo
 • CHILCOTT – The Shepherd’s Pipe Carol
 • WARLOCK – As dew in Aprylle
 • BINGHAM – The clouded heaven
 • arr. PRESTON – I saw three ships
 • pauze
 • MEALOR – Ubi Caritas (Bavo Cantorij)
 • MENDELSSOHN – There shall a star from Jacob come forth (Bavo Cantorij)
 • DOVE – Three Kings (Bavo Cantorij)
 • MATHIAS – Sir Christemas
 • RUTTER – Dormi Jesu
 • TRANCHELL (arr. MARCHBANK) – People, look East
 • arr. BLATCHLY – Silent night
 • MENDELSSOHN arr. ROBINSON – Hark, the herald angels sing (met de Bavo Cantorij en het publiek)
 • CORNELIUS – Three Kings (met de Bavo Cantorij)
 • arr. WILLCOCKS – Sussex Carol (On Christmas night) (met de Bavo Cantorij)
 • arr. WILLCOCKS – O come, all ye faithful (met de Bavo Cantorij en het publiek)

Details

koor: St. John’s College Choir uit Cambridge o.l.v. Andrew Neth­singha
m.m.v.: Bavo Cantorij o.l.v. Sanne Nieuwen­huij­sen
datum: zon­dag 20 de­cem­ber 2015
tijd: vanaf 20.00 uur
lokatie: Ka­the­draal van Sint Bavo, Leidse­vaart 146, Haar­lem
toegangs­prijs: € 25 p.p. ( € 1 admi­ni­stra­tie­kos­ten per reserve­ring)
kaarten: www.bavo­con­cert.nl of VVV - Grote Markt, Haar­lem
contact: stjohns@koor­schoolhaarlem.nlBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose