Bisdom Haarlem-Amsterdam











Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Toegang tot Ontmoetingsdag Bisdom

Tentoonstelling Constantijn Amsterdam 28 november

gepubliceerd: woensdag, 11 november 2015

Tentoonstelling - Rome. De droom van keizer ConstantijnVandaag of morgen verzendt De Nieuwe Kerk een email aan degenen, die zich in ok­to­ber (per mail) hebben aangemeld voor de Ontmoe­tings­dag van het Bisdom op zater­dag 28 no­vem­ber 2015. Deze Ontmoe­tings­dag bestaat uit een lezing van Abt Mathijsen (Egmond) of Zr. Elvira Maria de Wit (Vo­ge­len­zang) en de gelegen­heid om de bij­zon­dere ten­toon­stelling ‘Constan­tijn. Droom voor Rome’ te bezoeken.

Prak­tisch

Op 28 no­vem­ber meldt men zich (tij­dig!) bij de kassa van De Nieuwe Kerk. Op ver­toon van de uitge­printe bevesti­ging (en controle van de reser­verings­naam) kan men voor € 8 p.p. een kaartje afrekenen.

In de Eggert­zaal (boven ’t Nieuwe Kafé) is de lezing; aan­slui­tend gaat men terug naar de kassa van De Nieuwe Kerk om daar de audio guide op te halen en de ten­toon­stelling te bezich­tigen.

Helaas is aanmel­ding voor deze speciale dag voor ons bisdom gesloten.

Tentoon­stel­ling

Meer in­for­ma­tie over de ten­toon­stel­ling, die loopt van 3 ok­to­ber 2015 t/m 7 februari 2016, is te vin­den op de web­si­te van De Nieuwe Kerk Am­ster­dam:





Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose