Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

H. Stoel begeleidt priesters met eigen website

gepubliceerd: donderdag, 25 juni 2009
Met de ope­ning van een speciale web­si­te wil kar­di­naal Claudio Humes, prefect van de Con­gre­ga­tie voor de Clerus, voor alle pries­ters de bele­ving van het zojuist geopende Jaar van de Pries­ter tot een vrucht­ba­re weg maken. De web­si­te, in vele talen waar­on­der Frans, Duits en Engels, geeft een schat aan in­for­ma­tie: over de H. Pastoor van Ars, patroon van de pries­ters en over heilige pries­ters als Comboni, Charles de Foucauld, Karl Leisner, Edward Poppe en Fransciscus Xaverius. Er is een dage­lijkse over­we­ging, teksten van de Kerk­va­ders, van het Leer­ge­zag, de brief van de paus bij de aan­kon­di­ging en zijn preek bij de ope­ning, op het feest van het H.Hart van Jezus. Pries­ters kunnen zich middels de site ook opgeven voor het ont­van­gen van meer in­for­ma­tie en do­cu­menten.

Het adres van de web­si­te is: www.annussacerdotalis.org

Het se­cre­ta­riaat van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie heeft de brief aan de pries­ters van Paus Bene­dic­tus ver­taaldBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose