Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Herdenking overledenen aan de Europese buitengrenzen

Zondag 1 november Steiger voor de Hermitage, Amsterdam

gepubliceerd: zaterdag, 24 oktober 2015

Zondag 1 november 2015 - Herdenking overledenen aan de Europese buitengrenzenAan de buiten­grenzen van Europa spelen zich dage­lijks drama’s af. Mensen die op zoek zijn naar een beter en veili­ger leven, ver­drinken in zee of komen op andere manieren onderweg om. Meestal naam­loos, in stilte.

Volgens onder­zoekers gaat het sinds eind jaren ’90 om ruim duizend doden per jaar, in som­mi­ge jaren zelfs dubbel zoveel. Het aantal doden neemt de laatste jaren alleen maar toe. Een belang­rijke oor­zaak is het strenge migratie­beleid van de EU dat vluch­te­lingen dwingt risico­volle routes te nemen.

Zondag 1 no­vem­ber 2015, de dag voor Aller­zie­len (2 no­vem­ber), vindt op de stei­ger voor museum De Hermitage in Am­ster­dam een her­den­king plaats van de over­ledenen aan de Europese buiten­grenzen. Bij de her­den­king nemen verhalen over omge­komen mi­gran­ten een belang­rijke plaats in.

Voor­pro­gramma met Tineke Strik

Voor­af­gaand aan de her­den­king wordt op de zol­der van de Pro­tes­tantse Diaconie in de Van Limmikhof (enkele minuten lopen van de Hermitage) een korte do­cu­mentaire getoond, gevolgd door een inlei­ding van Tineke Strik. Zij is docent migratie­recht, lid van de Eerste Kamer en bestuurslid van Defence for Children. Ze is ook lid van de Parlemen­taire Assemblee van de Raad van Europa die tot taak heeft de mensen­rechten te hand­haven en de de­mo­cra­tie en rechts­staat te bevor­de­ren. Na haar inlei­ding vindt een plenair gesprek plaats.

Pro­gram­ma

15.15 uur: inloop, zol­der van de Pro­tes­tantse Diaconie, Nieuwe Keizers­gracht 1A
15.30 uur: verto­ning van korte do­cu­mentaire, gevolgd door inlei­ding van Tineke Strik
16.00 uur: nagesprek
17.00 uur: start oecu­me­nische her­den­king op stei­ger voor de Hermitage, met mede­wer­king van ds. Arjan Plaisier (scriba Pro­tes­tantse Kerk Neder­land) en Mgr. Jan Hendriks
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose