Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Adventsactie 2015 Moeder en kind

Het Licht van de wereld

gepubliceerd: dinsdag, 20 oktober 2015

Adventsactie 2015Wie moe­der werd, weet dat je leven daar­mee wezen­lijk veran­dert. Opeens, van het ene moment op het andere, maak je deel uit van iets groters, sta je in een lijn, een opeen­vol­ging van gene­ra­ties... In onze kin­de­ren wordt ge­schie­de­nis zicht­baar, maar ook toe­komst. Zo brengen onze kin­de­ren hoop. Hoop op een toe­komst die de onze zal overstijgen. Hoop dat onze kin­de­ren een verschil ten goede zullen maken. Hoop ook, dat zij het Licht van de wereld in zich zullen meedragen, net als des­tijds die kleine baby in Beth­le­hem...

Ad­vents­ac­tie zet in 2015 zeven bij­zon­dere projecten in het Licht van Advent: ze koes­te­ren alle zeven moe­ders en kin­de­ren: in Beth­le­hem, maar bij­voor­beeld ook in Peru, Cambodja en Burkina Faso... Tijdens deze Advent zetten tal­loze vrij­wil­li­gers in het hele land zich in voor moe­ders en kin­de­ren ver weg. Zij geven han­den en voeten aan de opdracht van Jezus: ‘Heb elkaar lief, zoals ik u heb lief gehad’.

Johan Compier, campagne­lei­der van de Ad­vents­ac­tie: “Met de Ad­vents­ac­tie willen we kleine projecten steunen omdat wij ervan overtuigd zijn dat deze ini­tia­tie­ven een groot lokaal effect hebben. Eén persoon kan immers een wereld van verschil maken in het leven van anderen. Daarom hoop ik van harte dat de Neder­landse katho­lie­ke ge­meen­schap ook in deze Advents­tijd weer solidair zal blijken te zijn met mede­mensen ver weg.”

Zeven projecten van 2015

Zeven projecten zijn uitgekozen voor de Ad­vents­ac­tie van 2015. Klik op een pin op de kaart voor een korte beschrij­ving.

Meer in­for­ma­tie

U vindt meer in­for­ma­tie over de projecten die we dit jaar steunen op de speciale web­si­te. Via die web­si­te kunt u ook recht­streeks doneren. In veel pa­ro­chies liggen fol­ders achterin de kerk en wordt een speciale collecte gehou­den.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose