Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Mgr. Punt feliciteert jubilerend Opus Dei

gepubliceerd: zaterdag, 27 juni 2009
Foto: Leobard Hinfe­laar  
Tijdens een fees­te­lij­ke eucha­ris­tie­vie­ring, don­der­dag 25 juni, in de Onze Lieve Vrouwe­kerk aan de Keizers­gracht in Am­ster­dam heeft de Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, Mgr. Jos Punt, het Opus Dei gefe­li­ci­teerd met 50 jaar aanwe­zig­heid in Neder­land. Het Opus Dei is in 1928 gesticht door de pries­ter Jozefmaria Escrivá met als opdracht door werk en in de gewone omstan­dig­he­den van het leven God te kunnen ont­moe­ten. Dit was ook het thema waarop Mgr. Punt zijn preek baseerde. Hij riep daarbij het vele goede in her­in­ne­ring wat Jozefmaria door het Opus Dei tot stand heeft gebracht. Jozefmaria werd in 1992 door Paus Johannes Paulus II heilig verklaard en dienst sterf­dag (26 juni 1975) werd don­der­dag gevierd.

Het Opus Dei werkt samen met de plaat­se­lijke kerk door mensen die hun gees­te­lijk leven willen vernieuwen, chris­te­lijke vor­ming te geven, zoals lessen, be­zin­nings­bij­een­komsten en pries­ter­lijke zorg. In Am­ster­dam komt dat tot uitdruk­king in de uitstekende samen­wer­king met de kerken van de bin­nen­stad. Op ini­tia­tief van het Opus Dei is afgelopen Sacra­ments­dag voor de zesde keer een pro­ces­sie gehou­den over de grachten van Am­ster­dam. Voor dit ini­tia­tief en voor 50 jaar apos­to­laat in Neder­land dankte de Bis­schop hen gis­te­ren­avond bij­zon­der.

Een bij­zon­dere feest­dag was het voor de even­eens aanwe­zig mgr. dr. Herman Stein­kamp, de vroe­gere regio­naal vica­ris van het Werk in Neder­land. Deze werd in au­gus­tus 1959, ook vijf­tig jaar gele­den dus, tot pries­ter gewijd en kwam in ok­to­ber van dat jaar naar Neder­land.

Tege­lijk met de vie­ring in Am­ster­dam werd ook in Maas­tricht een eucha­ris­tie­vie­ring uit dank­baar­heid opgedragen. Daar was de Bis­schop van Roermond, Mgr. Frans Wiertz, hoofd­cele­brant.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose