Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Eeuwige professie “blauwe zuster” Maria Iuxta Crucem

Zondag 18 oktober 2015 - Heiligdom van Heiloo

gepubliceerd: zondag, 18 oktober 2015

Zondag­mid­dag 18 ok­to­ber heeft zuster Maria Iuxta Crucem Belgers in de grote kapel van het Maria­heilig­dom van Heiloo haar eeuwige geloften afgelegd ten overstaan van de alge­meen overste, moe­der Maria de Anima Christi.

Mgr. Dr. J. Hendriks celebreerde de Eucha­ris­tie. Vele gelo­vi­gen, waar­on­der een vijf­tien­tal pries­ters en drie diakens en natuur­lijk veel zusters waren geko­men om deze bij­zon­dere gebeur­te­nis mee te maken.

Groepsfoto met ouders, broer, priesters en zusters (met bloemenkrans precies in het midden is zr. Iuxta)
Groeps­foto met ouders, broer, pries­ters en zusters
(met bloemen­krans precies in het mid­den is zr. Iuxta)

Een professie van een zuster, afkoms­tig uit ons eigen Neder­land is iets wat vele aanwe­zige gelo­vi­gen nog niet eer­der had­den meege­maakt. De professie­formule en het gebed van de bis­schop over haar, het over­rei­ken van de kroon en de ring zijn dan ook ele­menten van de li­tur­gie die veel indruk maken.

Na afloop van de vie­ring in de grote kapel was er een receptie in het Dio­ce­saan Centrum, het Juliana­klooster. Een heel aantal vrij­willi­gers, waar­on­der jon­ge­ren die meedoen aan de drukbe­zochte gezins­da­gen in het Hei­lig­dom, was de dag ervoor druk bezig geweest om hon­der­den broodjes te beleggen en allerlei heer­lijke hapjes voor te berei­den.

Van harte fe­li­ci­te­ren we zuster Iuxta, moe­der Anima en de gemeen­schap van de zusters met deze mooie dag!

Homilie

Op de web­si­te van Mgr. Hendriks is de homilie nog eens na te lezen.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose