Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

‘Eeuwige Gelofte’ in Heiloo

Zondag 18 oktober 2015 om 16.00 uur

gepubliceerd: vrijdag, 16 oktober 2015
Drie Nederlandse zusters leggen hun tijdelijke geloften af
Drie Neder­landse zusters leggen hun tij­de­lijke geloften af

Op zon­dag 18 ok­to­ber 2015 zal zuster Maria Iuxta Crucem Belgers haar eeuwige geloften afleggen tij­dens een plech­tige eucha­ris­tie­vie­ring in de Bede­vaarts­kapel van het Hei­lig­dom O.L.V. ter Nood te Heiloo.

Zuster Maria Iuxta behoort tot de ‘Dienaressen van de Heer en van de Maagd van Matará’; in ons bisdom beter bekend als ‘De Blauwe Zusters’.

Een eeuwige gelofte komt niet zo vaak voor, maar bij deze zusters  - die in aantal we­reld­wijd groeiende zijn en hun sporen verdienen – is dit gelukkig geen uit­zon­de­ring. Afgelopen zon­dag hebben nog drie andere Neder­landse zusters hun tij­de­lijke geloften afgelegd te Brunssum, waar het Neder­landse ‘moe­derhuis’ van de Blauwe Zusters geves­tigd is.

Zuster Maria Iuxta is werk­zaam binnen het hei­lig­dom in Heiloo en is lid van de Dio­ce­sane Pas­to­rale Raad van het bisdom.

De vie­ring a.s. zon­dag begint om 16.00 uur en is vrij toe­gan­ke­lijk. De Hulp­bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, Mgr. Dr. J.W.M. Hendriks zal daarin de hoofd­cele­brant zijn.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose