Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Promotie WJD in volle gang

Promo video, bijeenkomsten en rolbanners

gepubliceerd: dinsdag, 13 oktober 2015

De voor­be­rei­dingen voor de Wereld Jon­ge­ren­da­gen(WJD) Krakau zijn in volle gang. Ook in ons bisdom staat een bij­zon­dere reis in de stij­gers. Via Praag en Ausch­witz wordt er ko­men­de zomer met een grote groep jon­ge­ren afgereisd naar Polen. Het thema van de reis is Dare2share! en zal plaats­vin­den van 20 juli t/m 2 au­gus­tus.

Pro­mo­tie video

Ter pro­mo­tie van de WJD heeft jong­bis­dom Haar­lem-Am­ster­dam met een grote groep jon­ge­ren een spet­te­rende pro­mo­tie video gemaakt. Deze video heeft het doel om zoveel moge­lijk jon­ge­ren binnen en buiten onze kringen en­thou­siast te maken voor de WJD. Het is een korte video waar, ondanks de soms moei­lijke situatie in de kerk, het en­thou­sias­me en de vreugde van ons geloof in naar voren komt. De WJD is voor veel jon­ge­ren een aan­moe­di­ging voor hun geloof en een be­lang­rijk moment voor hun ver­dere leven.

WJD rolbanners

WJD RolbannerU kunt zelf ook meedoen met de pro­mo­tie van de WJD. Via Jong­bis­dom Haar­lem-Am­ster­dam kunt u pro­mo­tie­ma­te­ri­aal aan­vra­gen. Voor het aan­vra­gen van WJD-ma­te­ri­aal en alle anderen vragen kunt u mailen naar info@jong­bis­domhaarlem.nl.

Daarbij is er ook de moge­lijk­heid om WJD-roll up banners te be­stel­len. Deze kunt u plaatsen achter in de kerk, pa­ro­chie­zaal, jon­ge­ren­ruimte of derge­lijke ruimtes. Het is belang­rijk dat jong en oud bekend wor­den met de WJD en daarvoor kunnen deze banners in uw pa­ro­chie een be­lang­rijke rol spelen. Banners kosten € 45 inclusief verzen­ding.

Pro­mo­tie bij­een­komsten

Door heel bisdom Haar­lem-Am­ster­dam zullen in het najaar van 2015 en het voor­jaar van 2016 WJD pro­mo­tie­bijeen­komsten wor­den geor­ga­ni­seerd. Ie­der­een die meer in­for­ma­tie wilt over de reis die we als Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam gaan maken is uit­ge­no­digd om daar bij aanwe­zig te zijn.

Een groep jonge en­thou­siaste promotoren staat klaar om het bisdom door te trekken en u/jou alles te ver­tellen over de WJD. Wil je meer weten zorg dat je bij één van de on­der­staan­de bijeen­komsten aanwe­zig bent:

datum tijd plaats lokatie
Zondag 1 no­vem­ber 16.00 uur Hilversum Vitus­kerk, Emma­straat 5
Woens­dag 4 no­vem­ber 19.30 uur Am­ster­dam-Osdorp Lucas Pa­ro­chie, Osdorper Ban 132
Donder­dag 5 no­vem­ber 19.00 uur Am­ster­dam-Oost Pa­ro­chie Mar­te­la­ren van Gorcum, Linaeushof 94
Vrij­dag 6 no­vem­ber 19.30 uur Hoofd­dorp Johannes de Doper, Kruis­weg 1073
    Donder­dag 12 no­vem­ber 19.15 uur Zwaag Sint Martinus­kerk, Dr. Nuijens­straat 1
Zondag 15 no­vem­ber 18.30 uur
Heer­hu­go­waard Heilige Dio­ny­sius, Middenweg 248
Donder­dag 19 no­vem­ber 19.15 uur Bo­ven­karspel Sint Martinus­kerk, Hoofd­straat 205
Vrij­dag 20 no­vem­ber 19.30 uur Haar­lem Pastoor van Ars kerk, Prinses Beatrix­plein 6
Zondag 22 no­vem­ber 16.00 uur Am­ster­dam Boom­kerk, Admiraal de Ruijterweg 406
Zondag 22 no­vem­ber 16.00 uur Laren Sint-Jans­basi­liek, Bink 31

Het aantal bo­ven­ge­noem­de pro­mo­tie­bij­een­komsten wordt ver­der uit­ge­breid in de ko­men­de maan­den.

Meer in­for­ma­tieGerelateerde nieuwsberichten

maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023Onvergetelijk
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zondag
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zaterdag
vrijdag, 4 augustus 2023WJD fotoserie vrijdagBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose