Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

‘Rome. De droom van keizer Constantijn’

Tentoonstelling geopend

gepubliceerd: vrijdag, 2 oktober 2015
Prins Jaime en de Nuntius luisteren naar het Bavokoor
Prins Jaime en de Nuntius luis­te­ren naar het Bavo­koor

Op don­der­dag 1 ok­to­ber j.l. heeft Z.K.H. Prins Jaime de Bourbon de Parme, de Neder­landse am­bas­sa­deur bij het H. Stoel, de ten­toon­stel­ling over de keizer die het chris­ten­dom vrij­heid gaf, met een mooie toe­spraak geopend. Kort daarvoor had Cathelijne Broers, directeur van de Nieuwe Kerk, een harte­lijk wel­komst­woord ge­spro­ken. De ope­nings­cere­mo­nie werd muzikaal omlijst door de Bavo­can­to­rij van het Ka­the­drale Koor Haar­lem, met o.a. twee werken van Lauridsen.

Exclusieve ont­moe­tings­dag

De ten­toon­stel­ling is de moeite waard om te gaan bezich­tigen. Dage­lijks is de kerk geopend van 11.00 uur tot 17.00 uur. Voor het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam wordt een exclusieve ont­moe­tings­dag geor­ga­ni­seerd op zater­dag 28 no­vem­ber a.s. U leest hier bin­nen­kort meer over in een ander bericht op deze site.

Veel bij­zon­dere gasten

Naast de ‘eigen’ bis­schop van Am­ster­dam, Mgr. Jos Punt, waren vele andere gasten aanwe­zig waar­on­der de Apos­to­lisch Nuntius, Mgr. Aldo Cavalli, de nieuwe Groot­mees­ter van Z.M. de Koning, drs. Jan Versteeg en de am­bas­sa­deurs van Italië en Portugal.

Minister Ard van der Steur maakte een deel van de avond mee en ook Kar­di­naal Eijk alsmede de hulp­bis­schoppen Mgr. Jan Hendriks en Mgr. Herman Woorts waren aanwe­zig.

Uiter­aard waren er veel Museum­di­rec­teuren, waar­on­der die van het Vati­caans Museum en het Capitolijns Museum in Rome, alsmede die van het Rijks­mu­seum, de heer Pijbes.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose