Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Wisseling van de wacht Diakenkring

gepubliceerd: woensdag, 30 september 2015
Diakenkring

Diakenkring

Na tien jaar op uitstekende wijze de Diaken­kring van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam te hebben geleid, heeft op 29 sep­tem­ber j.l. diaken André Weijers de voor­zit­tershamer over gedragen aan diaken Eugène Brussee.

Op per­soon­lijke wijze ver­telde diaken Weijers nog eens waarom hij inder­tijd voor het diaconaat heeft gekozen en van­daaruit tien jaar gele­den de verant­woor­de­lijk­heid voelde om de kring van diakens voor te zitten toen hem dat werd gevraagd.

Emeritus hulp­bis­schop Jan van Burg­ste­den s.s.s., die nog altijd namens de bis­schop zorg draagt voor de diakens, prees André om zijn inzet en dankte hem daarvoor.

Hij wenste diaken Brussee alle goeds in zijn nieuwe opdracht en hield de diakens voor dat zij stabiele bakens voor de bis­schop moeten blijven in een steeds ver­an­de­rende kerk. Ook mogen zij in hun verkon­ding nooit ‘de fris­heid van het evan­ge­lie’ vergeten.

De Diaken­kring van het bisdom, bestaande uit ruim 45 diakens, komt gemiddeld vijf keer per jaar bijeen om over ver­schil­lende on­der­wer­pen gerela­teerd aan het ambt van diaken te spreken. Ook fun­geert de kring als een ‘advies­col­lege’ aan de bis­schop. Ieder jaar wordt in ge­za­men­lijk­heid met de collega’s van Rotter­dam een studie­dag geor­ga­ni­seerd.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose