Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Op weg naar de WJD Krakau!

Inschrijving bisdomreis geopend!

gepubliceerd: maandag, 28 september 2015

WJD 2016 Krakau - Inschrijving geopendAanko­men­de zomer ver­trek­ken vanuit de hele wereld jon­ge­ren naar Krakau om de Wereld­jon­ge­ren­dagen te beleven. Ook ons Bisdom heeft een eigen reis: ‘Dare2Share!’ De paus nodigt ons uit om zorg te dragen voor anderen, om lief te hebben en al het goede dat je ont­van­gen hebt met anderen te delen.

We gaan op reis van 20 juli t/m 2 au­gus­tus 2016! Op de jon­ge­ren­web­si­te van het bisdom staat het uitge­breide pro­gram­ma, onder­staand vind je een korte samen­vat­ting en lees je hoe je kunt in­schrij­ven.

Reis­over­zicht

woens­dag 20 juli: Vertrek vanuit Haar­lem (per bus)
don­der­dag 21 t/m maan­dag 25 juli: Verblijf bij ge­meen­schap Sant’ Egidio in Praag
maan­dag 25 juli: Bezoek Ausch­witz
dins­dag 26 t/m zon­dag 31 juli: WJD in Krakau
maan­dag 1 en dins­dag 2 au­gus­tus: Terugreis naar Neder­land

Praag

Het voor­pro­gram­ma van onze reis vindt plaats in Praag. In Praag ver­blij­ven we in een youth-hostel en leren we de Gemeen­schap Sant’ Egidio kennen. Deze gemeen­schap is ontstaan uit een groep stu­den­ten die vanuit hun geloof vrien­den zijn gewor­den met de armen van Praag, onder wie dak­lo­zen, Roma­kin­de­ren en ouderen.

Krakau

WJD 2016 Krakau Dare2ShareOp weg naar Krakau maken we een tussen­stop in Ausch­witz, het grootste vernieti­gings­kamp uit de Tweede wereld­oorlog.

In Krakau neem je drie ochten­den deel aan het Neder­lands­talig pro­gram­ma. In de mid­da­gen en avon­den neem je deel aan het jon­ge­ren­festival met muziek, theater, dis­cus­sie en nog veel meer – verspreid over tal­loze locaties in de stad. De hoogte­pun­ten zijn de verwelko­ming van de paus op don­der­dag en de grote avond­wake op zater­dag­avond. De WJD wordt af­ge­slo­ten met een in­druk­wek­kende slot­vie­ring.

Prijzen

Schrijf je in voor 9 mei 2016 en betaal € 685,-

Ná 9 mei 2016 betaal je € 765,- De reissom is inclusief € 100,- sponso­ring van bis­schop Punt en Hulp­bis­schop Hendriks voor de jon­ge­ren uit bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Je kunt je uiter­lijk in­schrij­ven t/m 5 juni 2016.

Maak je tij­dens de reis geen zorgen over ver­voer en maal­tij­den. Dit en alle kosten voor het pro­gram­ma en het voor­berei­dings­weekend (of dag) zijn inbegrepen in de prijs.

Som­mi­ge jon­ge­ren hebben het geld voor han­den anderen niet. Kijk op www.jong­bis­domhaarlem.nl om je aan te sluiten bij leuke sponsor- en spaar­acties of eventuele subsidie­moge­lijk­heden. Je kunt ook contact opnemen via dare2share2016@gmail.com voor meer info over de spaaracties.

Inschrijven

  1. Ga naar de web­si­te van VNB met reis PO1684
  2. Klik op ‘Boek nu’
  3. Voer je gegevens in en maak je reserve­ring compleet!

Meer in­for­ma­tie

Lees alles over de reis op de speciale jon­ge­ren­web­si­te van het bisdom:
Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
zondag, 7 november 2021Pausboodschap Wereldjongerendag
woensdag, 27 oktober 2021Wereldjongerendag Haarlem
donderdag, 7 oktober 2021Datum WJD 2023 bekend
dinsdag, 14 september 2021Alpha Youth en Alpha Students
zondag, 6 juni 2021Nieuwe bezetting jongerenpastoraat
donderdag, 20 mei 2021Tienerkamp BreakOut - Testify
woensdag, 5 mei 2021Kathedraal TV - Q&A met Mirjam Spruit Video
zaterdag, 10 april 2021Diocesane Alpha Youth
donderdag, 8 april 2021Q&A - Paul Graas - Middelmatigheid is zonde Video
dinsdag, 6 april 2021Speeddaten kloosterordes en godgewijde levenBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose