Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Feestelijke opening Museum Onsí Lieve Heer op Solder

Heropening na zes jaar restauratie

gepubliceerd: dinsdag, 29 september 2015
foto: Caro Bonink
H.M. de Koninging bij de feestelijke opening Museum Ons Lieve heer op Solder
Konin­ging Máxima bij de fees­te­lij­ke ope­ning
Museum Ons’ Lieve heer op Solder

In aanwe­zig­heid van H.M. de Koningin, Mgr. Punt en de bis­schop­pen Van Burg­ste­den s.s.s. en Van Luyn s.d.b., is op dins­dag 22 sep­tem­ber op fees­te­lij­ke wijze het vernieuwde Museum Amstel­kring, beter bekend als Ons’ Lieve Heer op Solder, geopend.

Na zes spannende jaren van res­tau­ra­tie, herinrich­ting en uitbrei­ding is het museum weer helemaal klaar voor de toe­komst. Het museum mag een klein won­der heten, ver­scho­len in het hart van de Am­ster­damse bin­nen­stad: een eeuwen­oud huis met een complete kerk op zol­der.

De architectuur is uniek, maar ook het ge­dach­te­goed van waaruit deze kerk voorkwam is bij­zon­der. De Rooms-Katho­lie­ke huis­kerk werd in 1663 gebouwd, toen mis­vie­ringen offi­cieel verbo­den waren, maar oogluikend wer­den toe­ge­staan. De kerk is daar­mee een typisch voor­beeld van de voor Neder­land zo ken­mer­kende (reli­gi­euze) tole­ran­tie, waarvoor Willem van Oranje in de 16e eeuw de basis legde. Vrij­heid van geloof en geweten vormen tot op de dag van vandaag de pijlers van het museum.

Meer in­for­ma­tie

ope­ningstij­den: maan­dag t/m zater­dag - 10.00 tot 17.00 uur
zon­dag - 13.00 tot 17.00 uur
adres: Museum Ons’ Lieve Heer op Solder
Oude­zijds Voor­burgwal 40
1012 GE  Am­ster­dam
tele­foonnr: (020) 624 66 04
e-mail: info@opsol­der.nl
web­si­te: www.opsol­der.nl

Foto­se­rie

Foto­graaf Caro Bonink heeft een prach­tige foto­se­rie gemaakt waar­van we hier­on­der enkele foto’s plaatsen. De hele foto­se­rie is be­schik­baar via on­der­staan­de link:

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose