Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Kinderen bidden voor oorlogsKinderen

De hele maand oktober, maar speciaal op 18 oktober

gepubliceerd: woensdag, 23 september 2015

Kinderen bidden voor oorlogsKinderenJaar­lijks wor­den in ok­to­ber we­reld­wijd kin­de­ren opge­roe­pen de Rozen­krans te bid­den. Kerk in Nood en Stich­ting Kin­de­ren bid­den voor Kin­de­ren hebben dit in Neder­land opgepakt en de actie Kin­de­ren bid­den voor oorlogs­Kin­de­ren opgezet. Dit sluit mooi aan op de recente vluchte­lingen­pro­ble­ma­tiek in Europa. De Bis­schop­pen­synode steunt deze actie van harte en de bis­dom­men sturen de bijge­voegde brief aan alle pa­ro­chies.

Bidden voor kin­de­ren als Achmed

De Neder­landse Marijke (8) bidt de hele maand ok­to­ber voor Achmed uit Syrië en voor andere oorlogs­kin­de­ren. En ze is niet alleen. In het hele land gaan kin­de­ren thuis en tij­dens kin­der­woord­diensten voor deze kin­de­ren bid­den. 

Bidt u ook met kin­de­ren mee voor kin­de­ren zoals Achmed? Deze tien­jarige maakte bombar­de­menten mee op zijn woon­plaats Homs en leeft nu als vluch­te­ling in een tent in Libanon. Lees of hoor zijn verhaal op de web­si­te van Kin­de­ren bid­den voor Kin­de­ren of Kerk in Nood. Pa­ro­chies en ge­zin­nen zijn uit­ge­no­digd om tij­dens de Rozen­krans­maand met kin­de­ren een Tientje van de Rozen­krans te bid­den: één keer het Onze Vader en tien keer het Wees­ge­groet.

Zondag 18 ok­to­ber - Een miljoen kin­de­ren bid­den de Rozen­krans

Een speciale dag is zon­dag 18 ok­to­ber. Dan sluiten we aan bij het wereld­wijde ini­tia­tief: Een miljoen kin­de­ren bid­den de Rozen­krans. Samen met ongeveer een miljoen kin­de­ren in tal van lan­den bid­den op die zon­dag hope­lijk ook veel Neder­landse en Belgische kin­de­ren het Rozen­krans­gebed (of een van de vijf Tientjes) voor vrede in de wereld. Precies zoals Maria eens aan drie kin­de­ren in Fatima vroeg.

Kerk in Nood en Kin­de­ren bid­den voor Kin­de­ren

De inter­na­tio­nale katho­lie­ke hulp­orga­ni­sa­tie Kerk in Nood en Stich­ting Kin­de­ren bid­den voor Kin­de­ren steunen dit mooie ini­tia­tief. Graag vragen wij u om met kin­de­ren mee te bid­den voor oorlogs­kin­de­ren als Achmed. Wereld­wijd zijn 20 miljoen kin­de­ren op de vlucht voor oorlog. Nog veel meer kin­de­ren leven te mid­den van het oorlogs­geweld dag en nacht in angst. Hoe nodig is het om hun roep om hulp te onder­steunen met gebed!

Marijke bidt daarom de Rozen­krans, want dat is bij uitstek een gebed voor vrede. Als heel veel kin­de­ren samen met Maria bid­den, zal God de harten ver­an­de­ren en zal er vrede komen. Dat heeft Maria beloofd.

Gratis aan­vra­gen

Voor deel­ne­mende kin­de­ren kan gratis een arm­bandje om het Tientje te bid­den of een glow-in-the-dark Rozen­krans wor­den besteld, zolang de voorraad strekt.

Over­zicht van plaatsen

Op de web­si­te van Kin­de­ren bid­den voor Kin­de­ren wordt op een land­kaar­tje bijge­hou­den vanuit welke woon­plaatsen wordt gebe­den. Staat er al een pinnetje bij jouw woon­plaats?

Meer in­for­ma­tie

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose