Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Vormingsaanbod

Folder verschenen met totaaloverzicht

gepubliceerd: donderdag, 10 september 2015

VormingsaanbodDe fol­der met het vor­mings­aan­bod van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam voor het ko­men­de seizoen (2015 – 2016) is ver­sche­nen. In deze fol­der zijn tevens opge­nomen de kort­lopende cursussen van de Tilten­berg - het centrum voor kerke­lijke oplei­dingen van het bisdom in Vo­ge­len­zang - en de cursussen en het aanbod van het Hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo.

Ook dit jaar is er weer een divers aanbod van cursussen: van een cursus over de nieuwe en­cy­cliek van paus Fran­cis­cus Laudato Si’ tot cursussen op het gebied van kerk­muziek, diaconie, geloofs­opbouw, de wereld­jon­ge­ren­dagen en net­werk­bijeen­komsten over jon­ge­ren­werk.

De fol­der is inmiddels verzon­den aan de pa­ro­chies en de pas­to­rale krachten van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Extra exemplaren van de fol­der zijn te be­stel­len via:
jkeuss@bisdomhaarlem-amster­dam.nl

Aanpas­sing aan­vang cursussen

BELANGRIJK: aanvullende in­for­ma­tie over cursus Ver­die­ping Katho­liek Geloof en cursus over en­cy­cliek Laudato Si’

Twee cursussen zou­den volgens de fol­der al gestart zijn, dat betreft de cursus Ver­die­ping Katho­liek Geloof en de cursus over de en­cy­cliek Laudato Si’ van paus Fran­cis­cus.

Om belang­stel­len­den nog zoveel moge­lijk de gelegen­heid te geven aan de cursussen deel te nemen is besloten om de eerste bijeen­komst van de cursus over de en­cy­cliek Laudato Si’ van paus Fran­cis­cus en de cursus Ver­die­ping Katho­liek Geloof, die voor 12 sep­tem­ber 2015 op het pro­gram­ma ston­den uit te stellen tot de tweede bij­een­komst, die voor beide cursussen voor 3 ok­to­ber 2015 op het pro­gram­ma staat.

Voor de cursus Laudato Si’ is in overleg met de cursus­lei­ding (in han­den van de Fran­cis­ca­nen) als nieuwe extra datum (i.p.v. 12 sep­tem­ber) 7 no­vem­ber vast­ge­steld.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose