Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bijzondere bedevaart m.m.v. Volendams Vocaal Ensemble

gepubliceerd: maandag, 13 juli 2009


De datum 15 au­gus­tus staat voor het be­lang­rijk­ste Maria­feest in de kalen­der van de katho­lie­ke en orthodoxe kerk. Het Bede­vaarts­oord Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo mag ieder jaar een goede duizend pelgrims op deze dag verwel­ko­men. Voor de gelegen­heid zijn er treinstops aan de oude halte Onze Lieve Vrouw ter Nood en wor­den na afloop van de feest­mis bloemen en krui­den gezegend. Dit oude gebruik herinnert aan de intentie van de vie­ring, name­lijk om gene­zing en kracht te vin­den.

Het Volen­dams Vocaal Ensemble is een gemengd koor van 45-50 personen, dat optreedt in de tra­di­tio­nele Volen­dammer kostuums. Het koor heeft een veelzij­dig repertoire. Het koor staat onder de bezielende lei­ding van dirigente Marlie Durge. De combinatie van geliefde tijd­loze koor­klan­ken op niveau en de authentici­teit. De soliste Isabel Delemarre verleent mede­wer­king aan de uit­voe­ringen in zowel de eucha­ris­tie­vie­ring als het lof. Haar prach­tige stem, warm van klank en in de hoogte hel­der als kristal, bezorgde haar de naam “Blonde Nachtegaal”. Zij zingt mooi (legato) en is zeer goed verstaan­baar. Met haar sympathieke be­schei­den uit­stra­ling, gekop­peld aan haar stem met grote souplesse en warmte, weet zij het publiek in ver­voe­ring te brengen.

Onze Lieve Vrouw ter Nood is de oudste vitale Maria­bede­vaarts­oord in Noord-Neder­land en mag zich verheugen over een steeds groeiende belang­stel­ling. Het meer dan hon­derd jaar oude bede­vaarts­park biedt nodigt uit tot verstilling en be­zin­ning. Een geliefd gebruik is om water te putten uit de eeuwen­oude Maria­bron, waar het bede­vaarts­oord zijn volks­naam aan ontleent: De Put of het Putje van Heiloo. In 2009 is een om­vang­rijk herstel en renovatie­pro­gramma ingezet, waardoor bezoekers beter verwelkomd kunnen wor­den. In ok­to­ber 2009 wordt het aangrenzende Juliana­kloos­ter open­ge­steld voor publiek, met onder meer de moge­lijk­heid om in een klooster­om­ge­ving enkele dagen tot rust en be­zin­ning te komen.

De fees­te­lij­ke bede­vaarts­mis met als voor­gan­ger de Bis­schop van Haar­lem Mgr. J.M. Punt begint om 12.00 uur. Voor meer in­for­ma­tie: www.olvter­nood.nlBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose