Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Feestelijke heropening Boomkerk

gepubliceerd: woensdag, 2 september 2015

Op zon­dag 6 sep­tem­ber vindt de offi­cië­le herope­ning plaats van de Boom­kerk aan de Admiraal de Ruijterweg in Am­ster­dam. Mgr. Hendriks, hulp­bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, zal de kerk die dag weer offi­cieel in gebruik nemen.

foto: www.rkamster­damwest.nl
Interieur Boomkerk Amsterdam
Interieur Boom­kerk Am­ster­dam

Mede dankzij subsidies van het Rijk, de Provincie Noord-Holland en de ge­meen­te Am­ster­dam kon de monu­mentale kerk gerestaureerd wor­den. Zo’n twee jaar lang is met vereende krachten aan de res­tau­ra­tie van de monu­mentale kerk gewerkt: een enorme klus. Maar nu is het dan toch ein­de­lijk zo ver. De res­tau­ra­tie is afgerond en de kerk schittert weer in haar oude glorie!

De kerk van de Heilige Fran­cis­cus van Assisi, zoals de offi­cië­le naam van de Boom­kerk luidt, her­bergt vele bij­zon­dere kunst­werken uit de 17e en 18e eeuw. Het kerk­ge­bouw is welis­waar van 1911, maar veel van het interieur is overge­ko­men uit de voor­ma­lige schuil­kerk ’t Boompje in de Kalver­straat van Am­ster­dam. Deze kerk stamde uit 1628!

Pro­gram­ma

10.30 uur - Eucha­ris­tie­vie­ring met mgr. dr. J.W.M. Hendriks
12.15 uur - Koffie, thee en broodjes
13.15 uur - Uitleg in de kerk over de kerk en het verloop van de res­tau­ra­tie
14.30 uur - Gezellig samen­zijn met wijn en frisdrank, hapjes en met live muziek
16.30 uur - Einde

Ie­der­een van harte welkom

Alle belang­stel­len­den zijn van harte uit­ge­no­digd. Aanmel­ding voor de fees­te­lij­ke herope­ning is niet vereist. Wie niet bij de vie­ring aanwe­zig kan of wil zijn, is van harte welkom om bij het mid­dag­pro­gramma aan te sluiten.

Details

datum: Zondag 6 sep­tem­ber
tijd: 10.30 tot 16.30 uur
adres: Kerk van de Heilige Fran­cis­cus van Assisi
‘Boom­kerk’
Admiraal de Ruijterweg 406
Am­ster­dam
web­si­te: www.rkamster­damwest.nl
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose