Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Opening Kwakelbrug en Kwakelpad

Bij Hageveld, Heemstede

gepubliceerd: dinsdag, 1 september 2015

Het doorknippen van het lintOnder grote belang­stel­ling opende Mgr. J. Punt maan­dag 31 au­gus­tus 2015 de nieuwe Kwakel­brug en het ver­nieuwde en verbrede fiets­pad bij Hage­veld, Heem­ste­de. Met het door­knippen van een geel/wit lint, waarbij de bis­schop en wet­hou­der Van de Stadt kun­dig wer­den geholpen door een van de kin­de­ren, wer­den de brug en het fiets­pad feeste­lijk geopend.

Dit fietspad, groten­deels eigen­dom van Hage­veld en vanaf nu hetend Kwakel­pad, is in bruik­leen gesteld aan de ge­meen­te Heem­ste­de voor de scho­lieren. College Hage­veld is een atheneum dat is gehuis­vest in het voor­malig klein­semi­na­rie in Heem­ste­de.

Door deze samen­wer­king kan er in de nabije toe­komst een plek wor­den gecreëerd voor katho­lie­ke jon­ge­ren die op het aan­gren­zende gras­veld kunnen recreëren.

Hier­on­der nog enkele foto’s van de fees­te­lijk­he­den, gemaakt door Harry van Hoorn, com­mu­ni­ca­tie­me­de­werker bij de Ge­meen­te Heem­ste­de.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose