Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Solidariteit met vervolgde christenen

Europese bisdommen luiden de klokken

gepubliceerd: donderdag, 13 augustus 2015

BisschoppenconferentieZater­dag 15 au­gus­tus wor­den om 12 uur in ver­schil­lende bis­dom­men van Europa, waar­on­der in Frank­rijk en België, een minuut lang de kerk­klok­ken geluid als teken van soli­da­ri­teit met de ver­volgde chris­te­nen in lan­den als Syrië en Irak. Ook pa­ro­chies in Neder­land kunnen hun klokken op dit tijdstip laten horen.

Alle ge­meen­schappen lij­den in deze regio, maar extre­mis­tische groepen zoals IS maken met name chris­te­lijke min­der­he­den waar­on­der de Arameeërs het leven ondrage­lijk zwaar. Chris­te­nen wor­den ont­voerd, zoals ook nog recent gebeurde in Al Qaryatayn in Syrië. Hun lot is onvoorspel­baar, maar al eer­der is gebleken dat ont­voer­ders van chris­te­nen niet terugdeinzen voor publieke executie van hun slacht­of­fers. Vandaar ook dat het bestuur van de Aramese Federatie in Neder­land gevraagd heeft of ook in ons land ko­men­de zater­dag de klokken kunnen wor­den geluid.

De Per­ma­nente Raad van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie wil graag op dit verzoek ingaan en vraagt de Neder­landse pa­ro­chies om zich bij dit ini­tia­tief aan te sluiten door ko­men­de zater­dag op het hoog­feest van Maria Ten­hemel­op­ne­ming om twaalf uur hun klokken te lui­den.

Vorig jaar rond dezelfde tijd heeft de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie om voor­bede gevraagd voor de ver­volgde chris­te­nen in het Midden-Oosten. De situatie blijft onveran­derd slecht en daarom vraagt de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie blijvend gebed en aan­dacht voor de medechris­te­nen daar die zo veel te lij­den hebben. Zij spoort pa­ro­chies en in­di­vi­duele gelo­vi­gen ook aan om te zoeken naar concrete moge­lijk­he­den om ver­volgde chris­te­nen hulp te bie­den.

(SRKK)

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose