Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Verslag tienerkamp Break-out

Vlotten bouwen, marshmallows en een zoektocht naar God

gepubliceerd: vrijdag, 17 juli 2015

Tiener­kamp Break-out heeft de zomer­vakantie ingeluid voor Jong Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Zeven­tien tieners vanuit Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam hebben van 8 t/m 10 juli, drie volle dagen deel­ge­nomen aan het kamp gevuld met sport, spel en geloof.

Strij­den om punten

Groepsfoto Break-out kampWoens­dag­och­tend ging het allemaal van start op het hei­lig­dom in Heiloo. In verschil­lende teams stre­den de tieners om punten in de zoek­tocht naar hun team-heilige. Petrus, Paulus en Johannes waren de heiligen die de teams als voor­beeld aannamen. Gedurende het hele kamp door werd de strijd om punten voort­gezet. Tijdens de water­spellen van die mid­dag liep de span­ning hoog op en ontstond er een groot waterbal­lonnen­gevecht.

Donder­dag­mid­dag op het Uitgeester­meer kwam de wedstrijd tot een hoogte­punt. Ieder team bouwde zijn eigen vlot om ver­vol­gens op het water een kort parcours af te leggen. Het team van Petrus won de race, maar het was uitein­de­lijk niet genoeg om team Johannes die op dat moment aan kop stond voorbij te gaan in het alge­meen klasse­ment.

Op zoek naar God

Door de dagen heen werd er niet alleen gezocht naar punten, maar ook naar God. Wie is Hij, wat betekent God voor ons, dat waren de vragen die centraal ston­den. Matthijs Jansen en Zuster Fidei van de Blauwe zusters gaven hier­voor de input. Tijdens een mooie gebeds­avond was er, tussen alle gek­heid en drukte door, ruimte voor stilte. Ie­der­een kon biechten, er lagen Bijbels en gebe­den kon­den wor­den opge­schreven. Deze gebe­den wer­den aan het einde van de avond verbrand in de vuurkorf. Na het verbran­den werd het kamp­lied ingezet. De avond werd af­ge­slo­ten met een nachte­lijke wan­de­ling door het Hei­lig­dom om Maria kort te groeten.

Naar het strand

Vrij­dag werd het strand van Egmond in beslag geno­men. Het weer was een stuk beter en perfect voor een lekkere duik in zee en een potje volleybal. De team­vlaggen wer­den stevig in het zand gezet en ie­der­een kon goed zien wie we waren en waar we zaten.

Prijsuit­rei­king

Aan het einde van de mid­dag werd het kamp af­ge­slo­ten met een Eucha­ris­tie­vie­ring in het Juliana­klooster. Ouders, broers en zussen en opa en oma waren er bij. Tijdens de daarop­volgende maal­tijd werd de felbe­geerde prijs uit­gereikt aan team Johannes die de koppositie had weten vast te hou­den. Tot slot werd voor de laatste keer het kamp­lied gezongen.

Tiener­kamp Break-out was een gewel­dige tijd met God en met elkaar. Een kamp om niet snel te vergeten.Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023Onvergetelijk
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zondag
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zaterdag
vrijdag, 4 augustus 2023WJD fotoserie vrijdagBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose