Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Veertigjarig bestaan luchthavenpastoraat

Symposium over crisis­pas­toraat

gepubliceerd: dinsdag, 30 juni 2015

Veertigjarig bestaan luchthavenpastoraatDe bis­schop heeft op vrij­dag 26 juni de vie­ring van het veer­tig­jarig bestaan van het Lucht­haven­pasto­raat bijgewoond. De dag werd geopend door Jos Nijhuis, presi­dent-direc­teur van Schiphol. Daarna was er een symposium over crisis­pas­toraat.

Er waren vier offi­cië­le inlei­dingen over het crisis­pas­to­raat en het flits­pas­to­raat. Sprekers waren Ruard Ganze­voort, hoog­le­raar in prak­tische theo­lo­gie, Drs. Corine van der Loos, rooms-katho­liek ver­zor­ger van het AMC, Dr. Jorien Holsappel, beleids­ad­vi­seur van stich­ting Impact en Mgr. Dr. Dick Schoon.

Het luchthaven­pas­to­raat krijgt volgend jaar een nieuwe interreli­gi­euze gebeds­ruim­te, die klaar zal zijn als Schiphol zelf hon­derd jaar bestaat. Jos Nijhuis, de CEO van Schiphol, gaf de chaplains een passend geschenk, een cheque waar ze zelf het bedrag op mochten invullen, en wat in zijn geheel besteed moet wor­den aan een kunst­werk in het gebeds­cen­trum. ‘Ik nodig u uit uw gebruike­lijke be­schei­den­heid daarbij maar even achterwege te laten als u het bedrag invult’, aldus de CEO.

(bron: Raad­van­kerken.nl en Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam)

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose