Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Jong volk in de kathedraal

Verslag van de jaarlijkse Bavodag op zaterdag 13 juni

gepubliceerd: zondag, 21 juni 2015

De ka­the­draal vol met ruim 500 jon­ge­ren (12-14 jaar), dat was zater­dag 13 juni de opkomst van de jaar­lijkse Bavo­dag. Hoewel de dag wat later in het seizoen was en de werk­groep ‘Bavo­dag’ begin dit jaar het verlies te ver­werken heeft gekregen van IT-man Jeroen Zomer, verliep de dag vlekkeloos.

De dag begon met een gewel­dige ope­ning, het trom­geroffel en de opzwepende ritmes van ‘Batteria Unidos’ zorg­den ervoor dat niemand stil kon zitten, zelfs de bis­schop had moeite de ritmes te weerstaan.

Bavodag 2015 - zaterdag 13 juniAbseilers uit de koepel en een gewel­dige vuurshow door Goorney op het ritme van de tromme­laars zorg­den voor een behoor­lijk en­thou­siaste menigte! Het vuur van de heilige Geest zat er goed in.

Wat bezielt je

“Wat bezielt je?” was het thema van deze dag. Wat bezielt je om je te laten vormen... en wie bezielt je dan ? Wat bezielt Bart de Wilde om als 19 jarige in zijn pa­ro­chie actief te zijn of Andrea Looman om op hoge leef­tijd de kerk nog steeds te dienen als lekenvoor­gan­ger ? Wat bezielt zuster Iuxta Crucem om in een klooster te wonen of Erik Koning om acties te voeren voor Sri Lanka met de organi­sa­tie van Need4care?

In gesprek

Er was een jeugdarts, Frank van Leer­dam die met de jeugd in gesprek ging over de kin­der­rechten van Unicef. De jon­ge­ren kon­den met 12 mensen in gesprek gaan die werken en leven vanuit een bij­zon­dere bezieling. Ook de bis­schop was ‘gespreks­ge­noot’. Zo was er een jongen die het maar niet snapte waarom de bis­schop nooit een trai­ningspak droeg of werd hem gevraagd of hij ook wel eens patat at.

Naast de wat op­per­vlak­kige vragen waren er ook diep­gaande gesprekken over keuzes die je in je leven maakt de mensen met wie je leeft, je geloof, je hoop en je liefde. Jaar op jaar blijkt dat gesprek­cen­trum een top-onder­deel van de Bavo­dag te zijn.

Theater

Naast deze ont­moe­tingen was er theater. De jon­ge­ren wer­den gecon­fron­teerd met een voor­stel­ling die ze dage­lijks meemaken in hun eigen klas. Ze mochten na de eerste voor­stel­ling zelf aan­ge­ven wat er in het toneelspel veran­derd moest wor­den en waarom ze dat wil­den. Daarna werd de voor­stel­ling nogmaals gespeeld en kon men ont­dek­ken door wél je mond op te doen vervelende of zelfs pijn­lijke situaties beter kunnen verlopen. Omdat er toch ook actie op zo’n Bavo­dag moet zijn was er ook de welbekende beklim­ming van de torens en de tocht over de gewelven van de Ka­the­draal, spannend en soms ook eng...

Af­slui­ten­de gebeds­dienst

Aan het einde van de dag was er een gebeds­dienst waarin alles wat er die dag beleefd was bij elkaar kwam. Het koor B-Lief uit Alkmaar/Egmond ver­zorgde de zang, echte gospel met opnieuw vurige lie­de­ren en ritmes. De vie­ring werd voltooit met het samen bid­den van het Onze Vader, allemaal de han­den naar de hemel geheven en als uit één stem...

 

Bavo­dag 2015, een bij­zon­dere editie voor de werk­groep en gewel­dige dag voor ons bisdom. Kortom, een top­dag!

 

Bavodag 2015 - zaterdag 13 juni

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose