Bisdom Haarlem-Amsterdam


Afscheid bisdommedewerkster Mirjam Spruit-Borst

gepubliceerd: woensdag, 17 juni 2015

In de kleine kring van haar directe collega’s heeft Mirjam Spruit-Borst van­morgen afscheid geno­men van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Mirjam is ruim 13 jaar in dienst geweest van het bisdom. Be­gon­nen als mede­werkster bij het Jon­ge­ren­pas­to­raat, is zij later verant­woor­de­lijk gewor­den voor de geloofs­opbouw, en dan met name de catechese.

V.l.n.r. Mgr. Hendriks, Mgr. Van Burgsteden, Mirjam Spruit-Borst en Mgr. Punt
V.l.n.r. Mgr. Hendriks, Mgr. Van Burg­ste­den, Mirjam Spruit-Borst en Mgr. Punt

De hulp­bis­schop, die verant­woor­de­lijk is voor het beleids­veld waar Mirjam in werk­zaam was, sprak lovend over haar grote inzet, haar organi­satie­vermogen, haar loyali­teit en West-Friese direct­heid. Als bij­zon­der wapen­feit noemde hij de succes­volle bisdom­reis naar Rome, afgelopen mei, waar Mirjam m.b.t. de organi­sa­tie een grote verant­woor­de­lijk­heid voor droeg.

Bavopen­ning

Al deze ver­diensten wer­den door de bis­schop, Mgr. Punt, onder­streept met harte­lijke woor­den en de uit­rei­king van de Bavo onder­schei­ding. Collega Bert Stolwijk sloot daarop aan met een passend en gees­tig lied.

Mirjam ant­woordde op al deze blijken van waar­de­ring met de opmer­king dat zij heel graag voor het bisdom heeft gewerkt en bij­zon­der dank­baar is voor het ver­trouwen van de bis­schop­pen en de samen­wer­king met de collega’s.

Op vrij­dag 4 sep­tem­ber a.s. zal aan het einde van de studie­dag in Heiloo, met als thema ‘Missio­nair Pas­to­raat’, in bre­dere kring afscheid wor­den geno­men van Mirjam.

Centrum voor Pa­ro­chie­spi­ri­tua­li­teit

Zij hoopt na de zomer aan de slag te gaan bij het Centrum voor Pa­ro­chie­spiritua­liteit in Nijmegen.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose