Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Pastoraal werkster Hanneke Idema (51) overleden

gepubliceerd: vrijdag, 24 juli 2009
Woens­dag 22 juli 2009 is heel plot­se­ling in haar woning in Am­ster­dam overle­den de pas­to­raal werkster Hanneke Idema.

Hanneke Idema werd geboren in Hongkong op 22 juli 1958 en zij bezat zowel de Neder­landse als de Britse natio­na­li­teit.

Zij was ach­ter­een­vol­gens archiva­ris van het bisdom Haar­lem van 2001 tot 2002 katecheet in de pa­ro­chie van de H.Petrus Banden te Diemen en tevens voor de regio Am­ster­dam Oost (2006).

Na afron­ding van haar theo­lo­gische studie werd zij op 1 januari 2008 benoemd tot pas­to­raal werkster in bo­ven­staande pa­ro­chie en op 1 no­vem­ber 2008 werd zij tevens regiopastor voor de Diakonie in de Regio Am­ster­dam Oost.

Naast haar functie in de H.Petrus Banden te Diemen kreeg zij per 1 januari van dit jaar de ker­ke­lijke zen­ding om als pas­to­raal werkster werk­zaam te zijn in het Zorg­cen­trum St. Bernardus te Am­ster­dam.

In de pa­ro­chie en in Sint Bernardus is met ont­zet­ting gerea­geerd. Enkele weken gele­den had mevrouw Idema een hartoperatie onder­gaan, waar­van zij voorspoe­dig leek te her­stel­len.

De Plech­tige Eucha­ris­tie ten afscheid is op dins­dag 28 juli a.s. om 13.00 uur in de kerk van de St. Petrus Banden, Hart­veldseweg 24 te Diemen, waarna er gelegen­heid is tot condoleren. Daarna vindt de crematie plaats in besloten kring.

Vica­ris-generaal mgr. drs. M. de Groot vraagt mede namens de bis­schop om gebed voor de over­le­de­ne.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose