Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Zaterdagmiddagconcerten in de Kathdraal

Van 27 juni t/m 26 september 2015

gepubliceerd: vrijdag, 12 juni 2015

Zaterdagmiddagconcerten Bavokathedraal 2015Ondanks de res­tau­ra­tie van onze ka­the­draal vin­den ook dit jaar de Zater­dag­mid­dag­concerten plaats, elke zater­dag van 27 juni t/m 26 sep­tem­ber om 15 uur. De toegang is gratis met een vrij­wil­lige bijdrage na afloop. Om deze concerten aantrek­ke­lijk te maken voor een breed publiek, verlenen aan de meeste concerten verschil­lende instru­mentale en vocale solisten en ensembles hun mede­wer­king.

Er wor­den af­wis­se­lende pro­gram­ma’s ten gehore gebracht en als u komt luis­te­ren kunt u voor en na het concert ook nog even het gerestaureerde deel van de ka­the­draal bewon­de­ren en moge­lijk ook het nieuwe ka­the­draal­mu­seum bezoeken.

Thema: Muzikale families

Het thema ‘Muzikale families’ is op twee manieren uit­ge­werkt:

  • De uit­voerende musici staan in familie­re­la­tie tot elkaar
  • De com­po­nisten staan in familie­re­la­tie tot elkaar

Verrassende programme­ring

De serie Zater­dag­mid­dag­con­certen 2015 heeft een verkennende, vernieuwende en vaak verrassende programme­ring. Omdat het Wil­li­brordusorgel niet gebruikt kan wor­den, tre­den ter compen­sa­tie bij veel concerten instru­mentale en vocale solisten en ensembles op met uit­voe­ringen van vaak weinig gespeeld, boeiend repertoire, dat zich uitstrekt van de Renaissance en Barok (11 juli, 5 sep­tem­ber) tot en met de 20ste eeuw (4 juli, 29 au­gus­tus, 12 sep­tem­ber).

Bij de com­po­nisten zult u naast bekende namen ook min­der of zelfs onbekende toondichters tegen­ko­men. Laat u dit niet weer­hou­den om te komen luis­te­ren. U zult er geen spijt van hebben.

Meer in­for­ma­tie

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose