Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nationale bedevaart naar Brielle

Zaterdag 11 juli 2015 11.00 uur

gepubliceerd: vrijdag, 12 juni 2015

Nationale bedevaart naar Brielle 2015Bisdom Rotter­dam nodigt alle Neder­landse pa­ro­chies uit om op zater­dag 11 juli 2015 naar het hei­lig­dom van Brielle te komen om de HH. Mar­te­la­ren van Gorcum te gedenken. De bede­vaart heeft dit jaar als thema ‘Dienst­baar­heid tot in de dood’.

Naast het gewone pro­gram­ma is er voor de jon­gere bede­vaart­gan­gers een ‘parallel­pro­gram­ma’ tij­dens het rozen­krans­gebed. Mgr. Van den Hende geeft dan catechese. Aanmel­den kan bij Fredi Timmermans: f.timmermans@bisdomrotter­dam.nl

In juli en au­gus­tus is het Hei­lig­dom dage­lijks geopend van 13.00 tot 17.00 uur. Bovendien is er elke don­der­dag om 16.00 uur een Eucha­ris­tie­vie­ring.

Mar­te­la­ren van Gorcum

Brielle is het bekendste bede­vaarts­oord van Zuid-Holland. In het jaar 1572 wer­den op deze plaats 19 Rooms-Katho­lie­ke gees­te­lij­ken uit Gorcum gemar­teld en opge­han­gen omdat ze wei­ger­den hun geloof in de eucha­ris­tie af te zweren. Drie ‘jonge’ mar­te­la­ren uit de vorige eeuw hebben in het hei­lig­dom ook gedenk­tekenen gekregen: de heilige zuster Benedicta van het Kruis (Edith Stein), de zalige Karl Leisner en de zalige Titus Brandsma. Zij zijn alle drie mar­te­la­ren van het naziregime ten tijde van de Tweede Wereld­oor­log en indruk­wekkende geloofs­getuigen van ‘onze tijd’.

Pro­gram­ma

11.00 uur
Eucha­ris­tie­vie­ring
Hoofd­cele­brant: Mgr. Van den Hende
Koor: Emmanuel­koor van de H. Fran­cis­cus­paro­chie in Roelofsarendsveen
13.30 uur Rozen­krans­ge­bed en parallel jon­ge­ren­pro­gramma
14.30 uur Kruis­weg
15.30 uur Vespers en pro­ces­sie

Meer in­for­ma­tie

 

We gaan naar Brielle!

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose