Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

KJD Festival - één groot feest!

Eucharistieviering is hoogtepunt

gepubliceerd: donderdag, 11 juni 2015

Afgelopen weekend was het lan­de­lijke KJD Festival in Nieuwkuijk in de tuin van de Abdij Mariënkroon van de ge­meen­schap Focolare. Door het stralende weer deden jon­ge­ren die er bij waren er ver­stan­dig aan om een flinke tube zonnebrandcreme mee te nemen.

KJD Festival 2015

Anders dan vorig jaar begon het KJD Festival met enkele optre­dens van inter­na­tio­nale artiesten in plaats van de eucha­ris­tie­vie­ring. De eucha­ris­tie­vie­ring met hoofd­cele­brant mgr. v.d. Hende (bisdom Rotter­dam) was dit jaar mid­den op de dag voor de lunch. Mgr. v.d. Hende preekte over de reden van de sa­men­komst:

“We zijn niet alleen maar bezig met hoe we de boel hier opge­bouwd hebben en straks ook weer afbreken, maar vooral met dat we hier bijeen zijn op uit­no­di­ging van de Heer. Alles wat we hier te koop aan bie­den en waar we aan­dacht voor vragen is ten diepste een uit­no­di­ging om je leven in te richten met Christus.”

HOOP Award

Na de eucha­ris­tie­vie­ring vond de uit­rei­king van de HOOP Award plaats. Net als vorig jaar bedeelde de jury deze lan­de­lijke prijs toe aan een jon­ge­ren­groep uit ons bisdom. Jon­ge­ren­groep Young Seven uit de regio Schagen, nam de award mee naar het festival waar mgr. Mutsaerts (bis­schop referent lan­de­lijk jon­ge­ren­werk) de prijs uitreikte aan de ge­meen­schap Sant’ Egidio in Am­ster­dam.

Felici­ta­tie­brief

In een felici­ta­tie­brief aan de ge­meen­schap Sant’ Egidio die onder lei­ding staat van Colm Dekker geeft mgr. Punt blijk van zijn vreugde: “De toeken­ning en lan­de­lijke waar­de­ring voor uw inzet voor de armen in Am­ster­dam verheugt ons. Een mooi geschenk op de dag dat uw ge­meen­schap haar 15-jarig bestaan in Am­ster­dam mocht vieren.”

Groene cara­van

De jon­ge­ren van het jon­ge­ren­plat­form uit ons bisdom waren met hun groene cara­van ook niet te missen. Zij zijn al volop bezig met de pro­mo­tie en voor­be­rei­dingen voor de Wereld Jon­ge­ren­da­gen volgend jaar in Polen en had­den hun cara­van daarvoor op creatieve wijze aan­ge­past. Bij de cara­van hing voort­du­rend een ontspannen en gezellige sfeer waar bovendien ook nog prijzen waren te winnen. Via het spel ‘Spinlad­der’ werd via een scorebord de top 10 van de dag bijge­hou­den. De nummers één, twee en drie wonnen daar­mee het boek: ‘Katho­li­cisme voor dummies’ en de nummer één nog een grote zak met spekjes.

Eén groot feest

De dag werd af­ge­slo­ten met een band van formaat. De Ameri­kaanse band Royal Tailor behoort in de USA tot de absolute top en sloot het KJD Festival 2015 af met één groot feest!

 

(de eerste 8 foto’s zijn gemaakt door Peter van Mulken;
de volgende foto’s zijn van het jon­ge­ren­pas­to­raat van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam)Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023Onvergetelijk
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zondag
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zaterdag
vrijdag, 4 augustus 2023WJD fotoserie vrijdagBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose