Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Foto-expositie Amsterdamse sacramentsprocessie

gepubliceerd: woensdag, 12 augustus 2009

In het ont­moe­tings­cen­trum naast de Am­ster­damse Onze Lieve Vrouwe­kerk exposeert de foto­werk­groep De Verbeel­ding van 23 au­gus­tus tot eind 2009 een reportage over de sacra­ments­pro­ces­sie die op 14 juni door het stads­cen­trum trok.

De bin­nen­stads­kerk orga­ni­seer­de de pro­ces­sie voor de zesde maal. De bid­tocht is hiermee een nieuwe traditie gewor­den. Ruim duizend gelo­vi­gen liepen vanuit de kerk aan de Keizers­gracht 220 mee over de grachtengordel. Zingend en bid­dend begeleid­den ze bis­schop­pen en pries­ters, die een hostie in een monstrans meedroegen.

De ope­ning van de lange stoet met de in kle­der­dracht gestoken fanfare Wilhelmina uit Volen­dam, gevolgd door kin­de­ren die met veel plezier bloem­blaadjes strooien is al een ge­waar­deerde gewoonte. Gezang van een Syrisch-orthodox meisjes­koor in hemelsblauwe gewa­den en een Armeens koor maakten het geheel tot een feest voor oog en oor.

Naast de ge­meen­schappen van de or­ga­ni­se­rende Onze Lieve Vrouwe­kerk: de Am­ster­damse en Suri­naamse katho­lie­ken en de Syrisch-orthodoxen, liepen ver­schil­lende oosterse kerken mee. Zo waren er dele­ga­ties van de Armeense, Koptische en Ethiopische kerken en zusters van drie reli­gi­euze families. De in­druk­wek­kende stoet werd gevolgd door vele gelo­vi­gen uit Am­ster­dam, maar ook uit de Filippijnen, de Antillen en uit Polen.

Foto­graaf Wim Groene­veld heeft de pro­ces­sie al vanaf de eerste uit­voe­ring in 2004 vast­ge­legd. De po­si­tie­ve uit­stra­ling van dit kleur­rijke multiculturele eve­ne­ment heeft hem telkens weer geboeid. Ditmaal heeft hij zijn collega’s van de foto­werk­groep ‘De Verbeel­ding’ uit Utrecht gevraagd mee te doen, om zo een frisse en gevarieerde reportage te maken. Martinique Potharst, Carol Olerud en Frans Buiten­dijk hielpen bij het maken en selec­te­ren van een grote col­lec­tie beel­den die via diverse web­si­tes al een groter publiek heeft bereikt. Nu is hieruit een foto-expositie samen­ge­steld die de wan­den van het ont­moe­tings­cen­trum van de kerk zal ver­le­ven­di­gen in de ko­men­de maan­den.

Expositie: 23 au­gus­tus t/m 31 de­cem­ber 2009.
Centrum De Oude Gracht (Keizers­gracht 218 b, dichtbij de Wester­markt).
Zondag t/m vrij­dag van 10.00 - 14.00 uur. Entree gratis.

Meer in­for­ma­tie:
Eugen Graas, pr.
Onze Lieve Vrouwe­kerk
Keizers­gracht 218 b
1016 DZ Am­ster­dam
tel. 06-174 172 40
info@olv­kerk.nl
www.olv­kerk.nlBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose