Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Sant’Egidio wint HOOP Award

Uitreiking tijdens KJD Festival

gepubliceerd: maandag, 8 juni 2015

De HOOP AwardUit han­den van jon­ge­ren­bis­schop Mgr. R. Mutsaerts mocht Colm Dekker van de Gemeen­schap van Sant’ Egidio in Am­ster­dam de HOOP Award in ont­vangst nemen. Tijdens het KJD Festival op het terrein van Abdij Mariën­kroon in het Brabantse Nieuwkuijk werd bekend­gemaakt dat de jury had gekozen voor Sant’ Egidio.

Drie geno­mi­neer­den

Alle nominaties zijn be­oor­deeld en uit­ein­delijk zijn de volgende drie geno­mi­neer­den uitgekozen:

In 2014 viel de HOOP Award ook al in Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam - toen werd hij toegekend aan de jon­ge­ren­groep uit Schagen, Young Seven.

Kunst­werk en ont­moe­tings­dag

De win­naar van de HOOP Award ont­vangt een prach­tig kunst­werk, gemaakt door goudsmid Inge Schuffelen, dat ze een jaar lang op een mooi plaatsje mag geven. Daar­naast mag de win­naar in het najaar een ont­moe­tings­dag or­ga­ni­se­ren in samen­wer­king met Jong Katho­liek. Op die dag krijgt het winnende ini­tia­tief uit­ge­breid de moge­lijk­heid om zich te presen­te­ren en kunnen anderen - uit het hele land - met elkaar in gesprek over hoop­vol jon­ge­ren­werk in de Katho­lie­ke Kerk.

HOOP Award

De Hoop Award is een ini­tia­tief van Jong Katho­liek, de lan­de­lijke jon­ge­ren­af­de­ling van de Neder­landse Kerk­pro­vin­cie. De Hoop Award wordt jaar­lijks toegekend aan het ini­tia­tief dat in de ogen van de jury het meest hoop­ge­vende is van alle geno­mi­neerde ini­tia­tie­ven. Ie­der­een kan en mag nomineren, er zijn geen voor­waar­den verbon­den aan het aantal mensen of groepen dat wordt geno­mi­neerd.

(foto­se­rie: Sant’ Egidio)

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose