Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Indrukwekkende Sacramentsprocessie in Amsterdam

Met Apostolisch Nuntius, Mgr. Aldo Cavalli en Mgr. J. Hendriks

gepubliceerd: maandag, 8 juni 2015

Het levert altijd weer bij­zon­dere plaatjes op: de jaar­lijkse Sacra­ments­pro­ces­sie die wordt gehou­den vanuit de Onze Lieve Vrouwe­kerk aan de Keizers­gracht in Am­ster­dam, de drukte van de Am­ster­damse bin­nen­stad en de grachten die wor­den overspoeld door toe­risten.

Bij­zon­dere deel­ne­mer was dit jaar de nieuwe Apos­to­lisch Nuntius, mgr. Aldo Cavalli. De nieuwe Nuntius heeft gecon­ce­le­breerd en het heilig sacra­ment gedragen in de pro­ces­sie. Aan het einde van de pro­ces­sie en het lof hield hij een korte bemoe­digende toe­spraak waarin hij de rol van de heilige Geest in de Kerk onder­streepte.

De hulp­bis­schop, Mgr. J. Hendriks celebreerde de Eucha­ris­tie­vie­ring. Deel­ne­mers aan de pro­ces­sie waren ver­der leden van de ge­meen­schap die regel­ma­tig kerkt in deze kerk, alsook vele Koptische en Armeense mede­ge­lo­vigen. Het was een in­druk­wek­kende dag.

De homilie is na te lezen op de web­si­te van de hulp­bis­schop:

On­der­staan­de prach­tige foto­se­rie is gemaakt door Christian van der Heij­den.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose