Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Feestelijke viering Sacramentsdag in de Kathedraal

Gastkoor - A Capella Chor Weinviertel

gepubliceerd: dinsdag, 2 juni 2015

Zondag a.s. viert de Kerk het hoog­feest van het H. Sacra­ment. Ook in de Haar­lemse Ka­the­draal St. Bavo zal dit fees­te­lijk wor­den gevierd. De Bis­schop, Mgr. Jos Punt, zal in de hoog­mis van 10.00 uur voor­gaan en de homilie ver­zorgen.

Gastkoor - A Capella Chor Weinviertel
Gast­koor - A Capella Chor Weinvier­tel

Gast­koor

De vie­ring van Sacra­ments­dag in de ka­the­draal wordt muzikaal opge­luis­terd door het ‘A Capella Chor Weinvier­tel’ uit Oos­ten­rijk. Het gemengd koor dat uit ruim 50 leden bestaat, is in 1980 opgericht en heeft sindsdien haar sporen ver­diend. Het repertoire van het koor is breed, van li­tur­gische (a capella) werken tot grote werken met orkest en zelfs populaire musicals.

Tijdens de hoog­mis zingen zij werken van Michael Haydn, Bruckner en Mozart.

De bis­schop kent het koor uit een eer­der contact tij­dens de Inter­na­tio­nale Mili­tai­re Bede­vaart te Lourdes. Hij heeft hen toen uit­ge­no­digd naar Haar­lem te komen. Het koor heeft daar graag gehoor aan gegeven en verheugt zich op de vie­ring van aanstaande zon­dag.

Sacra­ments­dag

Sacra­ments­dag is het rooms-katho­lie­ke hoog­feest dat de wer­ke­lijke te­gen­woor­dig­heid van Christus in de Eucha­ris­tie centraal stelt. In de meeste katho­lie­ke lan­den wordt het gevierd op de tweede don­der­dag na Pink­ste­ren of de zon­dag daarna. Op som­mi­ge plaatsen wordt op deze dag een Sacra­ments­pro­ces­sie gehou­den, bij­voor­beeld vanuit de Onze Lieve Vrouwe­kerk aan de Keizers­gracht in Am­ster­dam na de H. Mis van 11.15 uur.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose