Bisdom Haarlem-Amsterdam


KJD Festival

Zaterdag 6 en zondag 7 juni in Nieuwkuijk

gepubliceerd: maandag, 1 juni 2015

KJD Festival 2015Katho­lie­ke jon­ge­ren uit heel Neder­land zullen komend weekend het Brabantse Nieuwkuijk overspoelen van­wege het KJD Festival dat in Abdij Mariënkroon wordt gehou­den.

Het KJD Festival afgelopen jaar was een groot succes, mede dankzij ie­der­een die het weekend met ons heeft meegevierd. Genoeg reden voor herhaling dus! Dit jaar vindt het KJD Festival plaats op zater­dag 6 en zon­dag 7 juni, wederom op de locatie Abdij Mariënkroon te Nieuwkuijk, vlakbij Den Bosch. Hope­lijk ben jij er dit jaar bij, dit event mag én wil je niet missen!

Zater­dag­avond

Op zater­dag (16+) ben je vanaf 16.00 uur welkom op het kampeer­ter­rein in de tuin van de Abdij, waar je je ontspannen kunt set­telen voor het podium of wat actiever bezig gaat op het sport­veld. ’s Avonds is er een af­wis­se­lend pro­gram­ma met muziek, gebed en gezellig­heid.

Zondag

Zondag gaat voor alle publiek de brug naar het terrein open om 10.00 uur. De hele dag kun je onderuitge­zakt in het gras genieten van vernieuwend, energiek en inter­na­tio­naal talent op het hoofdpodium. Je kunt nieuwe mensen ont­moe­ten en gesprekken aan­gaan met de aanwe­zige jon­ge­ren. Daar­naast is er een breed aanbod van sprekers, (creatieve) masterclasses en andere sportieve en in­spi­re­rende ac­ti­vi­teiten. Ook is er gedurende de dag een in­for­ma­tie­markt, waar ver­schil­lende inte­res­sante organi­sa­ties zich presen­te­ren.

Hoogte­punt op zon­dag is na­tuur­lijk de Heilige Mis in de openlucht, die in de mid­dag zal plaats­vin­den. Om 17.00 uur klinken de slotak­koor­den van de hoofd-act, waar­mee het KJD Festival 2015 ten einde komt.

Pa­ro­chieticket

Met het pa­ro­chieticket kunnen pa­ro­chies voor slechts € 99 met een groep tieners (12-15 jaar) naar het KJD Festival op zon­dag 7 juni. Deze groep mag bestaan uit maximaal 15 personen, waar­van twee bege­lei­ders en de rest tieners van 12 tot en met 15 jaar. Deel­ne­mers van 16 jaar en ouder (die niet tot de 2 bege­lei­ders horen) behoren, moeten een gewoon ticket kopen. Het voor­deel met het groepsticket kan voor een pa­ro­chie oplopen tot wel € 200!

Aanmel­den voor het KJD Festival via de pa­ro­chieticket-aanbie­ding kan nog! Stuur een email naar tickets@jongkatho­liek.nl

Vermeld in uw email:

  1. Naam, email­a­dres en tele­foon­num­mer van de contact­persoon van uw pa­ro­chie
  2. Het aantal tieners en bege­lei­ders dat u meeneemt op het pa­ro­chieticket

Meer in­for­ma­tieGerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 13 juli 2024Relikwie Zalige Carlo Acutis in Heiloo
donderdag, 4 juli 2024Met Jong Bisdom HA wandelen op Blaricumse hei
woensdag, 26 juni 2024Geslaagde Bavodag
woensdag, 19 juni 2024BreakOut tienerkamp 2024
dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke JongerendagBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose