Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bedevaart naar Kevelaer

Maandag 29 juni t/m woensdag 1 juli

gepubliceerd: maandag, 1 juni 2015

De dio­ce­sane bede­vaart naar Kevelaer van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam or­ga­ni­seert vanuit Noord-Holland een drie­daag­se bus­bede­vaart naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer, waar Maria als de Troos­te­res der Bedroef­den wordt vereerd.

Heiligdom in KevelaerKevelaer maakt de pel­grim een ander mens, jong èn oud. We gaan een paar dagen weg van huis om ge­sterkt door de genade en de moe­der­lijke troost van Maria, bemoe­digd door de ker­ke­lijke plech­tig­he­den en geïnspi­reerd door de predika­ties, weer huis­waarts te keren. Kevelaer biedt goede gast­vrij­heid voor alle momenten van de dag: rust en stilte rond de Genade­ka­pel, terrasjes voor een kopje koffie of een ver­frissend drankje en goede hotels met een familiaire sfeer. Kevelaer is ook bekend om zijn vele moderne, chris­te­lijke kunst­werken.

Op maan­dag 29 juni a.s. ver­trek­ken de bussen uit o.a. Lange­dijk, Alkmaar, Beverwijk, Haar­lem, Heem­ste­de, Hoorn, Volen­dam en Am­stel­veen (bij voldoende opstappers per locatie).

De bede­vaart wordt begeleid door pries­ters, als pastoor Eric van Teijlingen, pastoor Eugène Jonger­den en diaken John Versteeg.

Thema van de bede­vaart dit jaar is: “Maria, troost en vreugde”.

Het pro­gram­ma in Kevelaer omvat een ope­ningslof en intocht­pro­ces­sie, waarna de bede­vaarts­kaars aan Maria wordt aan­ge­bo­den. ’s Avonds is er een plech­tige eucha­ris­tie­vie­ring. Op dins­dag wordt ’s ochtends de Kruis­weg overwogen en een Sacra­ments­pro­ces­sie gehou­den. ’s Middags is er een bij­zon­der Maria-uurtje. ’s Avonds viert mgr. Jan van Burg­ste­den een pontifi­cale hoog­mis, welke wordt opge­luis­terd door het koor en orkest van de basiliek. De dag wordt af­ge­slo­ten met een licht­pro­ces­sie over het plein rond de Genade­kapel. Na de ochtend­mis op woens­dag wordt afscheid geno­men van Kevelaer. Na de lunch ver­trek­ken we weer uit Kevelaer en zijn we aan het eind van de mid­dag weer thuis.

Voor meer in­for­ma­tie of aanmel­ding voor deze bede­vaart kunt u contact opnemen met:

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose