Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Getijdengebed app gelanceerd

gepubliceerd: maandag, 18 mei 2015
foto: Tilten­berg.org
Mgr. Punt lanceert de Getijdengebed app
Mgr. Punt lan­ceert de Getij­den­ge­bed app

Op Konings­dag 27 april 2015 heeft Mgr. Punt met een druk op de knop de nieuwe Getij­den­gebed app beschik­baar gesteld. De makers van de app, Marco van ’t Klooster, Ignas Tilma en Teun Warnaar hebben de moge­lijk­heden van de app gepresen­teerd aan de Bis­schop.

Met deze nieuwe app kan het getij­den­gebed wor­den gebe­den vanaf een smart­phone of tablet, ook als het in­ter­net (tij­de­lijk) niet beschik­baar is. De app is te vin­den in de Google Play store en in de App Store van Apple. Het getij­den­gebed blijft daar­naast ook beschik­baar op de web­si­te van de Tilten­berg.

Intussen is de app al enkele hon­der­den keren geïnstalleerd en zijn de reacties in de play en app stores en op sociale media (bijna) allemaal zeer lovend.

Download en nadere in­for­ma­tie

Android: Google Play Store
iOS: App Store Apple
YouTube: Intro­duc­tiefilmpje
Website: www.tilten­berg.org/getij­den­ge­bed

Gratis wacht­woord aan­vra­gen

Zowel voor het gebruik van het getij­den­ge­bed op de web­si­te als de app is een wacht­woord vereist. Gelukkig hoeft dit wacht­woord slechts een­ma­lig inge­voerd te wor­den. Het wacht­woord kan gratis wor­den opge­vraagd d.m.v. een e-mail aan getij­den­ge­bed@gmail.com

Screenshots

Om een indruk te krijgen van de app voegen we enkele screenshots toe.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose